in English
 
 
​Foresight of Evolving Security Threats Posed by Emerging Technologies (FESTOS)

Teknologioilla on myös pimeä puoli

Hankkeessa toteutettiin laaja teknologiaskannaus ja turvallisuusuhka-analyysi, laadittiin skenaarioita ja indikaattoreita sekä kartoitettiin turvallisuuteen liittyviä kontrollointi- ja ennaltaehkäisytoimia. Poliittisille päättäjille annettiin toimintasuosituksia sekä kansallisella että Euroopan tasolla.

Teknologiaskannauksen perusteella projektiryhmä analysoi turvallisuusuhkien toteutumisen todennäköisyyttä, luonnetta, mahdollisten haittojen laajuutta sekä yhteiskunnallisia vaikutuksia.

Tutkimuksen mukaan seuraavat teknologia-alueet saattavat tulevaisuudessa aiheuttaa ongelmia: Nanoteknologia, esimerkiksi lääketieteessä käytettävä nanoteknologia, räätälöidyt nanopartikkelit ja nanomateriaalit; bioteknologia, esimerkiksi synteettinen biologia ja geenimuunteluteknologia; uudet materiaalit, esimerkiksi ohjelmoitavat materiaalit ja 3-D tulostus; NBIC (eli nano-, bio-, informaatio- ja kogniotieteiden muodostama teknologiaperhe), esimerkiksi aivoimplantit, hyönteisrobotit ja ajatustenluku; tieto- ja viestintäteknologia (ICT), esimerkiksi jokapaikan tietotekniikka, pilvipalvelut ja älypuhelimet; robotiikka, esimerkiksi minirobotit vapaa-ajan käyttöön, robottiraajat ja parvirobotit.

Laajan toimenpidepaketin odotetaan toteutuvan Euroopassa

Uusien teknologioiden kehittäminen ja niiden käyttö ei ole neutraalia eikä arvovapaata. Vaakakupissa painaa toisaalta hyvän tuottaminen ihmisille (esim. teknologioiden sovellukset lääketieteessä) ja yhteiskunnalle, mutta toisaalta uhkana on väärinkäyttö. Myös rajoittaminen ja valvonta aiheuttavat ongelmia esimerkiksi vapaalle tieteelle ja taloudelliselle toiminnalle.

FESTOS-projektiryhmä on loppuraportissaan ehdottanut laajaa toimenpidepakettia, jonka pitäisi toteutua sekä Euroopan unionin että EU-jäsenmaiden tasolla. Raportti on julkinen ja sen sähköisen version voi tilata hankkeen toteutuksesta Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen osalta vastanneelta Burkhard Auffermannilta

FESTOS-hankkeen rahoitti EU:n 7. puiteohjelma ajalla 3/2009–12/2011. Koordinaattorina toimi Interdisciplinary Center for Technology Analysis and Forecasting, ICTAF, Tel-Aviv University (Israel). Muita yhteistyöpartnereita olivat Lodzin yliopisto ULOD (Puola), Technische Universität Berlin, TUB (Saksa) ja EFP Consulting, EFPC (Iso-Britannia).

 

festos.jpg

Asiasana:
Tagit:
 

 Lisätietoja:

 

Burkhard Auffermann
Liisa Luoto

Tulevaisuuden tutkimuskeskus

 

Hankkeen kotisivut:
www.festos.org

 

Hankkeen loppuraportti:
EFP Brief No. 225: FESTOS
– Foresight of Evolving Security Threats Posed by Emerging Technologies