in English
 
 
Futures for Regional Development (FUTURREG)

Projektia toteutettiin seitsemässä maassa, ja hankkeen aikana partnereiden tietotaito alueellisesta kehittämisestä koottiin yhteen työkalupakkiin. Työkalupakkiin valittiin menestyksellisimmät alueellisen ennakoinnin menetelmät, jotka soveltuvat eritavoitteisiin alueellisiin kehittämistoimiin. Päämääränä oli erityisesti työkalupakin helppokäyttöisyys ja valittavien ennakointimenetelmien sovellettavuus EU:n eri kehitysvaiheessa oleville alueille. Käytettäviä menetelmiä olivat muun muassa Environmental Scanning, trendianalyysi, skenaarioanalyysi, visionäärinen johtaminen ja Delfoi.
 
Projektissa pyrittiin ennen kaikkea vuorovaikutteisuuteen ja osallistavuuteen parhaiden tulosten saavuttamiseksi. Työkalupakin ennakointimenetelmiä hyödynnettiin alueellisten viranomaisten kanssa heidän toteuttamiinsa kehittämishankkeisiin. Hankkeissa alueellisille viranomaisille neuvottiin menetelmien soveltamista käytäntöön ja viranomaisilta toivottiin palautetta menetelmien ja ohjeistusten hyödyllisyydestä. Työkalupakkia muokattiin hankkeen aikana julkisorganisaatioiden työskentelyyn helposti soveltuvaksi.

Alueellisen ennakointijärjestelmän rakentaminen edellyttää ennakointitaitojen hallintaa päätöksentekijöiltä. Hankkeessa vakiinnutettiin ennakointiajattelu ja ennakointimenetelmät aluekehittämisorganisaatioihin.

Hankkeen partnerit:

  • Cardiff University, UK (koordinaattori)
  • Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun kauppakorkeakoulu (Suomi)
  • Urenio Research Unit – Aristotle University of Thessaloniki (Kreikka)
  • The Destree Institute (Belgia)
  • Economic Development Agency of La Rioja (Espanja)
  • Malta Council for Science and Technology (Malta)
  • Border, Midland and Western Regional Assembly (Irlanti)

Lisätietoja:

Juha Kaskinen

 

 

 

Asiasana:
Tagit: