in English
 
 
Nuorten maaseutu: Nuorten tulevaisuuskuvat maaseudun kehittämistyön lähtökohtana (NUTTU)

Nuoret ovat olleet ohjelmatyössä vuoden 2011 teemavuotta ja joitakin Leader-hankkeita lukuun ottamatta marginaalissa. Maaseudun uudistuminen ja elinvoimaisuus edellyttävät kuitenkin laajempaa ja nykyistä konkreettisempaa ymmärrystä tulevaisuuden tekijöiden – nuorten – odotuksista ja maaseudun heille tarjoamista mahdollisuuksista. Myös kaupungeissa asuvilla nuorilla on Sitran selvityksen (2011) mukaan laajaa kiinnostusta asua ja toimia tulevaisuudessa maaseudulla. Tämän tiedonvälityshankkeen tarkoituksena on selvittää millainen maaseudun tulevaisuus puhuttelee nuoria niin, että he voisivat ajatella olevansa itse mukana sen tekemisessä.

Hankkeessa laaditaan tulevaisuus-, nuoriso- ja maaseutututkimuksen sekä asiantuntijatyön avulla 6-8 visualisoitua tulevaisuuskuvaa maaseudulla asumisesta ja toimimisesta. Tulevaisuuskuvat analysoidaan laajassa kyselytutkimuksessa, jossa alueellisesti edustava satunnaisotos 18–30 -vuotiaita nuoria arvioi, missä määrin toivottava ja todennäköinen kukin esitetyistä tulevaisuuksista on heidän omalla kohdallaan. Tämän lisäksi nuoret voivat täydentää tai karsia tulevaisuuskuvissa mukana olevia elementtejä.

Kyselytutkimuksen tulosten analysoinnin kautta saadaan selville, millaisiin kohteisiin ja prosesseihin maaseudun uudistumiseen tähtäävä kehittämistyö tulisi kiinnittää erityisesti maaseudun erilaisissa asumis- ja liiketoimintaratkaisuissa.

Hankkeen tuloksista laaditaan raportti ja niistä tiedotetaan aktiivisesti, jotta ohjelmaa toteuttavat tahot (maaseudun yrittäjät ja asukkaat, kunnat, yhdistykset, toimintaryhmät jne.) osaisivat kohdentaa kehittämistyönsä vaikuttaviin ja tulevaisuuden kannalta releventteihin kohteisiin. Tämän lisäksi hankkeen tavoitteena on suuren yleisön – erityisesti nuorison – tietoisuuden nostaminen ja sitä kautta herättäminen huomaamaan maaseudun tulevaisuuden mahdollisuudet.

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma: 2013–2014.


 

Asiasana:
Tagit:
 

 Lisätietoja:

 

Tuomas Kuhmonen
Liisa Luoto

Tulevaisuuden tutkimuskeskus

 

 

 Hankkeen loppuraportti:

 

​Kuhmonen, Tuomas - Luoto, Liisa & Turunen, Jenny (2014) Nuorten tulevaisuuskuvat maaseudun kehittämistyön lähtökohtana. Tutu-julkaisuja 2/2014. Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun kauppa-korkeakoulu, Turun yliopisto. 130 s. ISBN 978-952-249-285-2 (kirja), ISBN 978-952-249-286-9 (pdf), ISSN 1797-1284