in English
 
 
Alueellisen kilpailukyvyn kehittäminen tulevaisuudentutkimuksen menetelmien avulla (SPIDER)

Tutkimushankkeen partnerit:

  • Tulevaisuudentutkimuksen VerkostoAkatemia (projektikoordinaattori)
  • The Destree Institute (Wallonia, Belgia) ja
  • Z_punkt GmbH, the Foresight Company (Essen, Saksa)
Verkostoituneen yhteistyön avulla tuloksena saatiin alueellinen visio, jossa kartoitetaan tulevaisuuden mahdollisuuksia, joiden avulla edesautetaan Euroopan taloudellista kehitystä. Alueellisten mahdollisten kasvualojen ja potentiaalisten kilpailuetujen selvittäminen oli partnereiden keskeinen tutkimustehtävä ja tavoitteiden saavuttamisen edellytys. Tulevaisuudentutkimuksen ja ennakoinnin menetelmien avulla luotiin yleiskuva ja käytiin keskustelua politiikkavalinnoista ja vaihtoehdoista.
 
Hanketta kuvaa oppiminen hyvien käytäntöjen jakamisen ja niiden vertailun kautta. Projektin kohdealueet valittiin sillä perusteella, että niissä oli alueellisia potentiaalisia taloudellisia kasvualoja. Hankkeessa sovellettiin Pirjo Ståhlen ja Markku Sotaraudan Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan raportissa ’Alueellisen innovaatiotoiminnan tila, merkitys ja kehityshaasteet Suomessa´ (2003) kehittämää alueellisen kehittämisen ja innovaatiotoiminnan arviointimallia.
 
Alueet, joita arvioidaan ja vertaillaan edustivat kolmea EU maata: Etelä-Suomi; Wallonia, Belgia ja Regierungsbezirk Düsseldorf, Saksa.
 
Lisätietoja:
 
Juha Kaskinen

 

 

 

 

 

 

Asiasana:
Tagit:

Hankkeen loppuraportti:

Kaskinen, Juha, Ahvenainen, Marko, Rodenhäuser, Ben, Daheim, Cornelia, Van Doren, Pascale & Ropars, Gervaise (2006) Rethinking Regional Performance in the Knowledge Society. Foresight as a Tool for European Regions. Tutu-julkaisuja 1/2006. 85 p.