in English
 
 
Tulevaisuuden visiot Keniassa ja Tansaniassa vuosituhattavoitteiden jälkeiselle ajalle (BEYOND 2015)

Beyond 2015 -projektin tavoitteena on tutkia miltä vuosituhattavoitteiden jälkeinen aika näyttää Keniassa ja Tansaniassa. Keskustelua vuosituhattavoitteiden jälkeisestä ajasta on käyty suurimmaksi osaksi kehitysapua antavien toimijoiden kesken.

Tässä tutkimuksessa yritetään tuoda esiin sellaisia kansallisten ja paikallisten toimijoiden ääniä, jotka eivät nouse helposti esiin kansainvälisillä areenoilla.

Tutkimuksessa on tarkoitus selvittää, minkälaista keskustelua erilaisista vaihtoehdoista ja kansainvälisten toimijoiden esittämistä aloitteista maissa käydään. Miten vuosituhattavoitteita tulisi parantaa tai muuttaa, jotta ne vastaisivat paremmin Itä-Afrikassa vallitsevia realiteetteja ja kehityshaasteita? Minkälaisia tulevaisuudenodotuksia Keniassa ja Tansaniassa kohdistuu kehitysyhteistyöhön? Minkälaiset vuosituhattavoitteet olisivat mielekkäitä? Taloudellinen, sosiaalinen ja poliittinen tilanne muuttuu Itä-Afrikassa nopeaa vauhtia.

Yhtenä keskeisenä ulottuvuutena ovat uudet mineraalien ja fossiilisten polttoaineiden löydökset. Miten näitä luonnonvaroja tullaan hyödyntämään? Voidaanko se tehdä kestävästi? 

Tutkimuksessa keskeisellä sijalla ovat Tansaniassa ja Keniassa järjestettävät osallistavat tulevaisuusverstaat. Lisäksi tutkimusmateriaalina ovat keskeiset kansalliset toimenpideohjelmat ja -dokumentit, media-aineistot sekä avaintoimijoiden haastattelut.

Tutkimuksessa pyritään tavoittamaan sekä viranomaisten, kansalaisyhteiskunnan, tutkijoiden sekä yksityisen sektorin toimijoiden näkemyksiä. Tavoitteena on tuoda esiin erilaisten näkemysten kirjo ja luoda vaihtoehtoisia visioita kehitysagendasta 2015 jälkeiselle ajalle kenialaisten ja tansanialaisten toimijoiden näkökulmasta.

Hankkeen rahoitti Ulkoasiainministeriö ja se toteutettiin vuoden 2013 aikana.

 

 

 

Asiasana:
Tagit:
 

 Projektin henkilökunta:

 

Jyrki Luukkanen, projektin johtaja
Mira Käkönen
Peter Kuria
Kamilla Karhunmaa
Joni Karjalainen
Kaisa Toroskainen

Tulevaisuuden tutkimuskeskus

 

 Ulkopuoliset asiantuntijat:

 

Rasna Warah, tutkija
Colman Msoka, tutkija
  

 

Raportteja:

Luukkanen, Jyrki – Kuria, Peter – Käkönen, Mira – Karhunmaa, Kamilla – Karjalainen, Joni – Warah,  Rasna – Msoka, Colman & Toroskainen, Kaisa (2015) Development Futures in Kenya and Tanzania Beyond 2015. FFRC eBOOK 1/2015.  Finland Futures Research Centre, University of Turku.
153 p. ISBN 978-952-249-304-0, ISSN 1797-1322.

Kaivo-oja, Jari (2014) Development Aid Beyond 2015? Aid Effectiveness Evaluated by World Bank Indicators and Millennium Development Goals (MDGS) – A Trend Benchmarking Study in Kenya, Tanzania and Sub-Saharan Africa. FFRC eBooks 6/2014. Finland Futures Research Centre, University of Turku. 55 p. ISBN 978-952-249-279-1.