in English
 
 
Liikenteen ilmastokeskustelun poikkitieteellinen analyysi (CAST)

 

CAST-hanke tutkii 1) EU:n energia ja ilmastopaketista ja 2) kotimaan hiilidioksidipäästöihin perustuvasta autoverouudistuksesta käytävää suomalaista keskustelua. Tutkimus etsii vastauksia kolmeen kysymykseen: 1) Miten nämä kaksi politiikkaa vaikuttavat Suomen liikenteen CO2-päästöihin lyhyellä ja pitkällä aikavälillä? Millaisia ekologisia, taloudellisia, teknisiä, sosiaalisia ja kulttuurisia näkökohtia näistä ohjelmista käydyssä keskustelussa esiintyy? 3) Kuinka kansainvälisistä tavoitteista ja keinoista keskustellaan kansallisella tasolla?
 
Hankkeessa kerätään ja analysoidaan tilastoaineistoja autotiheydestä ja autokannan päästöistä. Delfoi-tutkimuksessa kysytään asiantuntijoiden ja intressiryhmien käsityksiä Suomen liikennesektorin tulevaisuudesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä, kuten em. ohjelmista. Media-analyysi perehtyy tiedotusvälineissä käytävään julkiseen keskusteluun ja uutisointiin.
 
CAST-hanke on poikkitieteellinen (interdisciplinary) ylittäessään tieteenalojen raja-aitoja. Lisäksi hanke on  transdisiplinäärinen, eli tiedontuotannossa otetaan huomioon tutkijoiden lisäksi muiden asiantuntijoiden ja intressiryhmien sekä julkisuuudessa esitetyt kansalaisten käsitykset.
 
Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa työskentelevät vuosina 2009-2012 tohtori Vilja Varho, väitöskirjan tekijä Katri Huutoniemi ja tutkimusavustajat Laura Joki ja Liisa Schultz Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa, sekä väitöskirjan tekijä Jari Lyytimäki ja tutkimusavustaja Nina Nygrén SYKEssä. Tutkijat kuuluvat FIDEA-tutkimusryhmään.
 
Akateemisella CAST-hankkeella on Liikenne- ja viestintäministeriön rahoittama  soveltavampi sisarhanke ILARI.
 

CAST-hankkeen julkaisuja (päivitys 12/2012):

Refereed journal articles:

 • Nygrén, Nina, Lyytimäki, Jari & Tapio, Petri (2012) A small step toward environmentally sustainable transport? The media debate over the Finnish carbon dioxide-based car tax reform. Transport Policy 24: 159-167.
 • Varho, V., and P. Tapio. (2012) Combining the qualitative and quantitative with the Q2 scenario technique – The case of transport and climate. Technological Forecasting & Social Change, Article in Press.
 • Lyytimäki Jari, Assmuth Timo, Tapio Petri (2012) Unawareness in environmental protection: The case of light pollution from traffic. Land Use Policy 29: 598-604. DOI: 10.1016/j.landusepol.2011.10.002
 • Tapio, P., Paloniemi, R., Varho, V. & Vinnari, M. (2011) The unholy marriage? Integrating qualitative and quantitative information in Delphi processes. Technological Forecasting & Social Change 78: 1616-1628.Schultz, L. &
 • Tapio, P. 2011. Kulutuskriittinen kohtuullisuus tarveteorioiden valossa. Alue ja ympäristö 40(1): 3-16. [The sufficiency strategy of consumption in the light of need theories.]Lyytimäki, Jari (2011) Hitting the Headlines and Falling Down Again: Newspaper Coverage of Climate Change in Finland. In: Blanco Huan and Kheradmand Houshang, (eds). Climate change - Socioeconomic effects. InTech, Rijeka. Pp 441-454.
 • Lyytimäki, Jari (2011) Mainstreaming climate policy: the role of media coverage. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change 16(6): 649-661. DOI: 10.1007/s11027-011-9286-x
 • Lyytimäki Jari (2010) Naurua ilmassa: Koominen vähättely ilmastotutkimusta käsittelevässä verkkokeskustelussa. [In Finnish: Laughter in the air: Downplaying with comical argumentation in a web debate on climate research.] Kulttuurintutkimus 27(2): 17-29.
 • Berninger, K., Tapio, P., Lehtonen, M. & Willamo, R. (2009) Une approche par problèmes pour les sciences de l'environnement. Environments - revue d'études interdisciplinaires 36(2): 1-18.
 • Lyytimäki, Jari & Tapio, Petri (2009) Climate change as reported in the press of Finland: From screaming headlines to penetrating background noise. International Journal of Environmental Studies 66(6): 723-735. DOI: 10.1080/00207230903448490

Other scientific publications

 • Joki, Laura (2012) Suomen henkilöautoliikenteen tulevaisuus. Skenaarioita vuoteen 2030. Tutu eJulkaisuja 6/2012. Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto. 67 s.
 • Lyytimäki, Jari (2012) The environment in the headlines. Newspaper coverage of climate change and eutrophication in Finland. Academic dissertation. Edita, Helsinki.
 • Tuominen, A., Järvi, T., Wahlgren, I., Mäkelä, K., Tapio, P., Varho, V. (2012) Ilmastonmuutoksen hillinnän toimenpidekokonaisuudet liikennesektorilla vuoteen 2050 - Baseline-kehitys, Urbaani syke vai Runsaudensarvi? Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 15/2012.
 • Varho, V., Tapio, P. & Nygrén, N. (2012) Skenaarioita Suomen liikennesektorin tulevaisuudesta. Tulevaisuuden näkymiä 1/2012. Painossa.
 • Varho, V. & Tapio, P. (2011) Ympäristöpolitiikan haasteet liikennesektorille. Futura 30(3): 28-34.
 • Tapio, P., Varho, V., Järvi, T., Nygrén, N. & Tuominen, A. (2011) Liikennepolitiikan ilmasto - Baseline-kehitys sekä asiantuntijoiden ja nuorten visiot liikenteen hiilidioksidipäästöistä vuoteen 2050. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 19/2011.
 • Varho, V. & Joki, L. (2010) Suomen liikennesektorin tulevaisuus. Ensimmäisen Delfoi-kierroksen perusteluja. Tutu e-julkaisuja 7/2010. Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto. 20 s.

Conference presentations:

 

 

Asiasana:
Tagit:
 

 ​Lisätietoja:

 

Petri Tapio
Vilja Varho

Tulevaisuuden tutkimuskeskus

 

fidea-nosto.jpg
www.fidea.fi  
FIDEA on tutkimusryhmä, joka tekee sekä teoreettista että soveltavaa tieteidenvälistä ympäristötutkimusta.