in English
 
 
Kiina, Euroopan unioni ja globaali ilmastonmuutos: muuttuvien taloudellisten rakenteiden ja politiikkatoimien analyysi (CHEC)

Projektin tavoitteet

 • Analysoida miten ilmastonmuutos vaikuttaa maailmantalouden rakenteisiin ja rahoitusmekanismeihin, erityisesti Kiinan ja EU:n näkökulmasta
 • Tarkastella ilmastonmuutoksen vaikutuksia maailmantalouteen ja rahoitusmekanismeihin globaalien talousmallien avulla
 • Analysoida IPCC:n ilmastoskenaarioiden vaikutusta maaimantalouteen
 • Ilmastopolitiikan ja päästötrendien sekä päästöjen ajurien analysointi Kiinassa ja EU:ssa ja molemminpuolisen ymmärryksen ja yhteistyön mahdollisuuksien edistäminen ilmastopolitiikassa.

Tutkimuksessa käytettävät menetelmät:

 • International Futures-talousmallia käytetään erilaisten ilmastonmuutosskenaarioiden tarkasteluun.
 • Kiinaa ja EU:n tilanteen tarkastelu eri globaaleissa skenaarioissa International Futures-mallilla
 • Kiinan provinssien ja EU:n jäsenvaltioiden päästövähennyksiin liittyvien burden-sharing-järjestelyjen vertaileva tutkimus
 • ASA-dekompositioanalyysi
 • Trendivaikutusanalyysi
 • Tulevaisuudentutkimuksen asiantuntijamenetelmät käytettyjen mallien syöttötietojen keräämisessä

Partnerit:

 • Research Centre for Sustainable Development (RCSD)
 • Chinese Academy of Social Sciences (CASS)

Suomen Akatemia rahoittaa CHEC-projektin vuosina 2012-2014.

 

 

 

 

 

Asiasana:
Tagit:
 

 Lisätietoja:

 

Jyrki Luukkanen
Burkhard Auffermann

Juha Panula-Ontto
Outi Luova

Tulevaisuuden tutkimuskeskus