in English
 
 
llmastoaloitteiden soveltuvuus Laosissa ja Kambodzhassa: Analyysi ilmastorahoituksen mahdollisuuksista ja ongelmista paikallistasolla (COOL)
 

Fossiilisten polttoaineiden käyttö ja metsäkato aiheuttaa ilmaston lämpenemistä, joka on merkittävä uhka ihmisille ja heidän toimeentulolleen kaikkialla maailmassa, erityisesti kehittyvissä maissa.

Tutkimusten mukaan vuonna 2030 kaksi kolmasosaa maailman kasvihuonepäästöistä tulee kehittyvistä maista. Kansainvälisen ja kansallisen ilmastorahoituksen oletetaan kasvavan lähitulevaisuudessa. Suomi on myös kehitysyhteistyössään sitoutunut vahvistamaan keinoja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi ja kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi. Ilmastorahoituksen lisääntyessä on tarpeellista analysoida niitä mahdollisuuksia ja ongelmia, joita ilmastoaloitteiden yhdistäminen köyhyydenvähennystavoitteisiin saattaa aiheuttaa. Erityisesti tämä on tärkeää Laosin ja Kambodzhan kaltaisten vähiten kehittyneiden maiden osalta.

COOL-hankkeessa analysoidaan neljän eri ilmastoaloitteen toteuttamista Laosissa ja Kambodzhassa. Nämä ovat:

  • Puhtaan kehityksen mekanismi (CDM)
  • Vapaaehtoiset hiilimarkkinat
  • REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries, eli metsäkadosta ja metsien heikkenemisestä aiheutuvien päästöjen vähentämisestä kehitysmaissa)
  • EEP (Suomen kehitysyhteistyön energiakumppanuusohjelma)
    Näistä kolme ensimmäistä ovat globaaleja ilmastoaloitteita kuin taas EEP on Suomen viralliseen kehitysyhteistyöhön kehitetty ohjelma.

COOL-hanke pyrki tunnistamaan kapasiteetin vahvistamistarpeita, tarjoamaan käytännön politiikkasuosituksia ja analysoimaan näiden eri aloitteiden roolia Suomen kehitysyhteistyössä. Samalla on tärkeää suhteuttaa tutkittavia aloitteita kehitysyhteistyön tavoitteisiin ainakin köyhyyden vähentämisen, kestävän kehityksen ja tasa-arvon näkökulmasta. COOL-hanke oli Suomen ulkoministeriön rahoittama tilaustutkimus ja se toteutettiin vuosina 2010-2011.

Lisätietoja:

Jyrki Luukkanen
Hanna Kaisti
Sari Jusi

Asiasana:
Tagit:
 

 Projektin loppuraportti:

 

cool-cover.jpg
Käkönen, Mira – Karhunmaa, Kamilla – Bruun, Otto – Kaisti, Hanna – Tuominen, Visa – Thuon, Try & Luukkanen, Jyrki (2013)

Climate Mitigation in the Least Carbon Emitting Countries. Dilemmas of Co-benefits in Cambodia and Laos.

FFRC eBOOK 3/2013. Finland Futures Research Centre, University of Turku. 121 p. 

ISBN 978-952-249-257-9.