in English
 
 
Development and Comparison of Sustainability Indicators (DECOIN)

Hankkeen päätavoitteita olivat:

  • arvioida kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista mittaavia metodeja ja analyysikehyksiä,
  • tunnistaa kestämättömien trendien välisiä vuorovaikutuksia skenaarioiden avulla, sekä
  • kehittää näiden trendien tarkastelua varten integroitu prototyyppityökalu.

Partnereina hankkeessa ovat

  • Parthenope University of Naples (Prof. Sergio Ulgiati),
  • Autonomous University of Barcelona (Prof. Mario Giampietro),
  • National Technical University of Athens (Prof. Maria Giaoutzi),
  • VU University Amsterdam (Prof. Peter Nijkamp) sekä
  • Tilastokeskus (erikoistutkija Jukka Hoffrén).
Hankkeessa tehtiin yhteistyötä EU:n kestävän kehityksen indikaattorityöryhmän (SDI WG) sekä samanaikaisesti rahoitetun INDI-LINK-hankkeen kanssa, jota koordinoi Sustainable Europe Research Institute (SERI).
 
Hanke toteutettiin 1.11.2006-30.4.2009 välisenä aikana.
 
Lisätietoja:
 
Jyrki Luukkanen 
Jarmo Vehmas
 
 
 
 
Asiasana:
Tagit: