in English
 
 
Hiiliprojektien kehitysvaikutusten arviointi, mittaus ja monitorointi (DIAMOND)

Tutkimuksen tavoitteena on vaikuttaa keskusteluun päästövähennyksiin tähtäävien hankkeiden kehitysvaikutuksista. Tutkimuksen pohjalta laaditaan raportti mahdollisuuksista arvioida, mitata ja monitoroida päästövähennyshankkeiden kehitysvaikutuksia, erityisesti kotitalouksien energiateknologioihin keskittyvissä hankkeissa Mekongin alueella. Kehitysvaikutusten arvioimiseen vaikuttavia avaintekijöitä pyritään löytämään sidosryhmähaastatteluiden avulla.  Sidosryhmiin kuuluvat hankekehittäjät, hankkeiden rahoittajat, sijoittajat, sekä kansalaisyhteiskunnan toimijat.

Päästövähennyshankkeiden kehitysvaikutusten mittaamisesta on tullut yhä tärkeämpi asia hankkeiden sidosryhmille. Kysymys siitä, miten päästövähennyshankkeet vaikuttavat kestävään kehitykseen, on entistä tärkeämpi hankkeiden lisääntyessä vähiten kehittyvissä maissa.
 
Päästökauppamarkkinoilla toimivista mekanismeista tutkituin on puhtaan kehityksen mekanismi (Clean Development Mechanism, CDM), jonka päästövähennykset muodostavat kehittyvien maiden tärkeimmät päästökauppamarkkinat. Useimpien akateemisten tutkimusten mukaan puhtaan kehityksen mekanismin vaikutus kestävään kehitykseen on ollut vähäinen. Tämän ongelman ratkaisemiksi on kehitetty uusia metodeja ja standardeja, joiden tavoitteena on mahdollistaa kestävän kehityksen positiivisten vaikutusten parempi arviointi. Näitä uusia standardeja ovat muun muassa Gold Standard-sertifikaatti, Climate Community and Biodiversity Alliance (maankäyttöön liittyvissä hankkeissa) ja Social Carbon. Vapaaehtoisten tai johonkin olemassa olevaan järjestelmään perustuvien päästövähennyshankkeiden kehitysvaikutusten mittaamiseen ei ole tällä hetkellä yhtenäistä viitekehystä. Eri toimijoiden hyödyntäessä erilaisia menetelmiä ja standardeja vaikutusten mittaaminen ja monitorointi muuttuu pirstaleisemmaksi ja hankkeiden todellisia kehitysvaikutuksia on yhä vaikeampi havaita.
 
Kehitykseen positiivisesti vaikuttavien päästövähennyshankkeiden kysynnän lisääntyessä entisestään vähiten kehittyneissä maissa, lisääntyy myös tarve hankkeiden väitetyiden vaikutusten mittaamiseen läpinäkyvällä tavalla. Lisäksi tarvitaan monitorointijärjestelmiä, joiden avulla voidaan varmistaa, että päästövähennyshankkeet vaikuttavat positiivisesti myös kestävään kehitykseen, eivät vain päästöjen vähentämiseen.

Projektipartnerit

Hankkeen rahoitti Nordic Climate Facility syyskuuhun 2015 asti. 

Asiasana:
Tagit:
 

 Hankkeen henkilökunta:

 

​Jyrki Luukkanen, projektin johtaja
Kamilla Karhunmaa
Visa Tuominen
Outi Pitkänen

Tulevaisuuden tutkimuskeskus

 

 
 

 Projektiraportti:

 
​​Karhunmaa, Kamilla – Pitkänen, Outi & Tuominen, Visa

Assessing the Co-Benefits of Household Energy Technology Carbon Offset Projects

FFRC eBOOK 5/2015. Finland Futures Research Centre, University of Turku. 86 p. ISBN 978-952-249-392-7, ISSN 1797-1322.