in English
 
 
ESPON Climate

Ilmastonmuutosta koskevat raportit, kuten Intergovernmental Panel on Climate Change:n (IPCC) neljäs arviointiraportti, ovat lisänneet tietoisuutta ihmisen toiminnan vaikutuksista maapallon ilmakehään ja niiden aiheuttamista kustannuksista. IPCC:n keskeinen johtopäätös on, että ilmastonmuutoksen erilaisten vaikutusten tarkastelua alueellisella ja paikallisella tasolla tarvitaan pikaisesti.

IPCC on myös korostanut alueellisten ja paikallisten skenaarioiden tarvetta, jotta vaikutuksia voitaisiin paremmin arvioida. Myös EU:n komission vihreässä kirjassa “Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Euroopassa – EU:n toimintavaihtoehdot" todetaan, että ilmastonmuutoksen ja sen potentiaalisten vaikutusten tutkimusta tarvitaan nykyistä enemmän.

Tätä taustaa vasten projektissa "Climate Change and Territorial Effects on Regions and Local Economies in Europe?" (ESPON Climate) tarkasteltiin miten ja missä määrin ilmastonmuutos vaikuttaa Euroopan ja eurooppalaisten alueiden kilpailukykyyn ja koheesioon. Lisäksi projektissa tutkittiin, millaisia politiikkatoimia voitaisiin käyttää ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen niihin ilmastonmuutoksen vaikutuksiin jotka eivät ole vältettävissä. Erityistä huomiota kiinnitettiin ilmastonmuutoksen hillinnän ja siihen sopeutumisen väliseen synergiaan.

Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen tehtävänä tässä hankkeessa oli kehittää indikaattori kuvaamaan alueellista ilmastonmuutoksen hillinnän kapasiteettia. ESPON Climate -hankkeessa keskus oli alihankkijana Aalto-yliopiston Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskukselle. Alihankinta toteutettiin 1.11.2009-31.12.2010 välisenä aikana.

ESPON Climate -hankkeen partnereita olivat:

 •  Institute of Spatial Planning, TU Dortmund University (koordinaattori)
 • Geologinen tutkimuskeskus, Suomi
 • Norwegian Institute for Urban and Regional Research
 • Newcastle University, Iso-Britannia
 • Potsdam Institute for Climate Impact Research, Saksa
 • Aalto-yliopisto, Suomi
 • Budapest University of Technology and Economics, Department of Environmental Economics, Unkari
 • Hungarian Public Nonprofit Company for Regional Development and Town Planning, VTI
 • National Institute for Territorial and Urban Research, Urbanproject (Romania)
 • Agency for the Support of Regional Development Koišce, n.o. (Slovakia)
 • Autonomous University of Barcelona, Espanja
 • The Netherlands Environmental Assessment Agency
 • Swiss Federal Research Institute, WSL

Lisätietoja:

Jarmo Vehmas

 

 
 
 

 

Asiasana:
Tagit: