in English
 
 
Energian ja toimeentulon väliset vuorovaikutukset - Dataa, koulutusta ja skenaarioita kestävään energiasuunnitteluun Laosissa (INES)
Kotitalouksien energiankäyttöön liittyvää aineistoa kerätään 12 kohderyhmäkeskustelun avulla sekä suorittamalla kyselytutkimus kotitalouksille ja kyläpäälliköille. Kyselytutkimus tehdään 2000 kotitaloudelle kohdekylissä, jotka on valittu tietyillä kriteereillä edustamaan Laosia maantieteelliseltä ja ekologiselta jakaumaltaan kattavasti. Ryhmäkeskustelut ja kyselytutkimus tuottavat tietoa energian kulutuksesta, toimeentulostrategioista ja ruokaturvan tilanteesta Laosin kotitalouksissa. Kotitalouskyselyn lisäksi energiankäyttödataa kerätään teollisuudesta, maataloudesta ja liikenteestä hyödyntämällä olemassa olevia tilastoja ja suorittamalla kyselytutkimuksia. Datan keräämisen tarkoituksena on saada selkeä kuva Laosissa käytettävien energialähteiden määrästä.

Kerättyä dataa käytetään syöttötietona energiamalleissa (kuten LaoLinda ja LEAP mallit) ja malleja kehitellään edelleen läheisessä yhteistyössä Laosin eri ministeriöiden kanssa pitäen lähtökohtana ministeriöiden tarvitsemaan tietoa. Projektissa järjestetään myös koulutusta kansallisen tason ja provinssitason energiasuunnittelijoille energiamallien rakentamisesta ja edelleen kehittämisestä sekä energiaskenaarioiden muodostamisesta ja niiden käyttämisestä. Projekti tuottaa mahdollisimman luotettavaa kansallista tietoa energian käytöstä ja toimeentulosta Laosissa, energiamallinnustyökaluja, jotka on sopeutettu Laosin olosuhteisiin sekä energiaskenaarioita tulevaisuuden energiakehityksen ja energiapolitiikan suunnitteluun. Hankkeen yleisenä tavoitteena on lisätä mahdollisuuksia käyttää uusiutuvaa energiaa Laosissa.

Asiasana:
Tagit:
 

 Projektin raportteja:

 

​Tuominen, Visa – Pasanen, Tytti – Keskiväli, Ilkka – Lakkala, Hanna – Akgün, Orkide – Luukkanen, Jyrki – Kaivo-oja, Jari & Panula-Ontto, Juha (2013)
Energy, Environment and Livelihoods in the Lao PDR. Results from a 2011 Household Survey.
FFRC eBOOK 5/2013. Finland Futures Research Centre, University of Turku. 164 p. ISBN 978-952-249-261-6. 


Luukkanen, Jyrki – Kouphokham, Khamso – Panula-Ontto, Juha – Kaivo-oja, Jari –Korkeakoski, Mika – Vehmas, Jarmo – Tuominen, Visa – Jusi, Sari – Pasanen, Tytti &
Lakkala, Hanna (2012)
 Future Energy Demand in Laos. Scenario Alternatives for Development.
FFRC eBOOK 8/2012, Finland Futures Research Centre, University of Turku. 55 p. 978-952-249-145-9.

Khanthapath, Bouasavanh – Lakkala, Hanna & Luukkanen, Jyrki (2012)
Interlinkages between Energy, Environmental Changes and Livelihoods in Laotian Households. Findings from 14 Focus Group Discussions.
FFRC eBOOK 9/2012, Finland Futures Research Centre, University of Turku. 47 p. ISBN 978-952-249-147-3.


 

 

 ​Lisätietoja:

 

Jyrki Luukkanen
Hanna Lakkala
Juha Panula-Ontto
Tytti Pasanen

Tulevaisuuden tutkimuskeskus

 

Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen Mekongin alueelle keskittyvät hankkeet: www.mekong.fi