in English
 
 
Kestävä energiapolitiikka monitasoisessa hallintarakenteessa – Instituutioiden rakenne ja tehokkuus Mekongin alueella

Kehitysmaiden energiapolitiikkaan kohdistuu yhä enemmän paineita. Talouskasvun ja köyhyyden vähentämisen lisäksi energiavalintojen tulisi täyttää kestävän kehityksen mukaiset ympäristö- (esim. ilmasto) ja sosiaaliset kriteerit (esim. tasa-arvo). Aikaisemmin energialinjauksista päätettiin kansallisesti, mutta nykyisin kehitysmaiden energiapolitiikan muotoilu kiinnostaa yhä useampia kansallisia ja kansainvälisiä toimijoita. Energiapolitiikan suuntaan pyritään vaikuttamaan myös kehitysyhteistyöllä ja kehitysluotoilla. Kehitysavusta riippuvaiset maat pyrkivät sovittamaan omat näkemyksensä energiapolitiikasta rahoittajien, kansalaisjärjestöjen ja kansainvälisten energiayhtiöiden näkemyksiin.

Tutkimuksessa käytetty monitasoinen hallinta -termi viittaa globaalilla, alueellisella, kansallisella ja paikallisella tasoilla toimiviin julkisen ja yksityisen sektorin instituutioihin jotka pyrkivät vaikuttamaan kehitysmaiden energiapolitiikkaan. Toimijoiden tavoitteissa, toimintatavoissa ja valtasuhteissa on eroja, mutta hallinnan tasot ovat usein yhteenlimittyneitä ja eri tasojen toimijat vaikuttavat toistensa näkemyksiin.

Lisätietoja:

Jyrki Luukkanen

 

 

Asiasana:
Tagit: