in English
 
 
Energiajärjestelmien mallinnus ja energiapolitiikan kehittäminen (MODESPO)
Energiajärjestelmien suunnittelun kannalta on olennaista pystyä ennakoimaan, miten erilaiset toimet, kuten investoinnit energiantuotantotapoihin, vaikuttavat sosiaaliseen toimintaan huomioiden mahdolliset erot naisten ja miesten välillä. Energiatilastointi ja -suunnittelu tulevat olemaan tärkeässä osassa Kambodžassa sähköverkon kehittyessä ja investointien lisääntyessä. Suunnitteluun tarvitaan energiamallinnuksen asiantuntijoita, jotka toimivat eri ministeriöissä, yrityksissä ja organisaatioissa.

Energiamallinnuksen koulutus järjestetään yhteistyössä Kambodžan Teknisen instituutin (ITC) kanssa. Koulutus painottuu energiasuunnitteluun, energiajärjestelmien mallinnukseen, energiatalouteen ja energiainvestointien vaikutuksiin. Ohjelma puitteissa järjestetään myös käytännön koulutusta sellaisten mallinnusväliden käytössä kuten Matlab, LEAP, LINDA ja HOMER. Tarkoituksena on kouluttaa ITC:n henkilökuntaa, jotta instituutissa voitaisiin jatkossa kouluttaa energiasuunnittelun ja -mallinnuksen asiantuntijoita.

Projekti tulee kasvattamaan Kambodžan omistajuutta korkean asteen energiakoulutuksessa ja energiasuunnittelussa parantaen paikallisten viranomaisten kykyä tehdä itsenäisiä päätöksiä Kambodžan energiapolitiikassa. Hankkeen rahoittaa Mekongin Energia- ja ympäristökumppanuusohjelma (EEP Mekong), joka on Suomen Ulkoasiainministeriön rahoittama kehitysyhteistyöohjelma. Projekti toteutetaan vuosina 2011-2012.

Asiasana:
Tagit:
 

 ​Lisätietoja:

 

Visa Tuominen
Jyrki Luukkanen
Tytti Pasanen
Juha Panula-Ontto

Tulevaisuuden tutkimuskeskus