in English
 
 
Promotion of Capacity and Energy Education Development in the Caribbean Region (PROCEED)

​PROCEED-projektin tarkoitus on kehittää yhteistyöyliopistojen kapasiteettia ja opetuksen laatua energian saatavuuteen ja energiatehokkuuteen liittyvissä kysymyksissä Barbadoksella, Kuubassa ja Jamaikalla. Kohdemaat kuuluvat Karibian kehittyviin saarivaltioihin, jotka ovat erityisen haavoittuvia ulkoisille muutoksille. Koska maiden energiantuotanto on lähes täysin riippuvainen fossiilisten energianlähteiden saatavuudesta, öljyn hinnan vaihtelulla on suuri taloudellinen merkitys maille. Pystyäkseen takaamaan energian saatavuuden, mailla on suuri intressi energiajärjestelmiensä tehokkuuden lisäämiseen ja vaihtoehtoisten, myös uusiutuvien, energianlähteiden käytön lisäämiseen energiantuotannossaan.

PROCEED-projektissa keskitytään akateemisen ja institutionaalisen kapasiteetin kehittämiseen yhteistyössä partneriyliopistojen kanssa. Tavoitteena on parantaa yliopistojen energiatehokkuuteen sekä energian saatavuuteen liittyvän opetuksen ja tutkimuksen laatua. Energiakoulutuksessa pääpaino on energiatehokkuudessa ja energian saatavuuteen liittyvissä kysymyksissä. Koulutuksessa käsitellään energiamallinnusta, uusiutuvien energianlähteiden teknologioita, systeemitason tehokkuutta, energian hinnoittelua, energiapolitiikan ja ilmastonmuutoksen hallintaa ja marginalisoidun energian käyttöä koskevan tiedon sisällyttämistä energiasuunnitteluun.  Institutionaalisen ja hallinnollisen kapasiteetin kehittämisessä kiinnitetään huomiota erityisesti projektinhallintaan sekä yliopistojen energiaan liittyvien opintojen sisällön kehittämiseen.

Projekti sisältää koulutusta yhteistyöyliopistojen opetus- sekä hallintohenkilökunnalle, vuorovaikutteisia verstaita, koulutusta energiamallien ja niiden pohjalta tehtävien skenaarioiden laatimisessa, sekä kyselytutkimuksien laadinnassa. Yliopistojen opetuksen ja tutkimuksen laadun parantamisen sekä hallinnon kapasiteetin lisäksi tavoitteena on parantaa opiskelijoiden ja henkilökunnan liikkuvuutta sekä parantaa yliopistojen tarjoamia opintokokonaisuuksia siten, että ne vastaisivat paremmin kansallisten ja alueellisten työmarkkinoiden tarpeita.

Projektin partnerit:

  • University of Turku, Finland Futures Research Centre (Koordinaattori)
  • Tampere University of Technology, Department of Automation Science and
    Engineering, Finland
  • University of the West Indies, Mona Campus, Department of Economics, Jamaica
  • University of the West Indies, Cave Hill Campus, Department of Economics,
    Barbados
  • University of Oriente Faculty of Electrical and Mechanical Engineering, Santiago, Cuba
  • University of Technology, School of Engineering, Jamaica

PROCEED-group.jpg
Projektin avauskokous joulukuussa 2013.
 

 

Asiasana:
Tagit:
 

 Tutkimusryhmä:

 

Jyrki Luukkanen, projektin vastuullinen johtaja
Mika Korkeakoski
Visa Tuominen
Timo Nurmi
Noora Vähäkari

Tulevaisuuden tutkimuskeskus

 

Sustainable Development Futures​ (SDF) Research Group conducts energy and climate research and designs and implements capacity-building in the developing regions of the world.