in English
 
 
Energia- ja ilmastopolitiikan uudelleenmäärittely vähiten kehittyneissä maissa: Instituutiot ja ilmastoaloitteet Mekongin alueella (RECLAIM)

Tutkimuksen kvantitatiivinen mallinnus tarkastelee energian ja taloudellisen kehityksen suhdetta Laosissa ja Kambodzhassa. Tavoitteena on analysoida niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat kohdemaiden kasvihuonepäästöihin ja energiantarpeeseen. Näiden tietojen pohjalta voidaan luoda mahdollisia yhteiskunnallisia ja taloudellisia kehityspolkuja, joiden avulla saadaan tietoa kasvihuonepäästöistä ja energiantarpeesta ilmastopolitiikan ja energiasuunnittelun tueksi.

Tutkimuksessa tarkastellaan laadullisin menetelmin, mitkä toimijat ja voimat ohjaavat ilmastollisesti yhteensopivaa taloudellista ja yhteiskunnallista kehitystä kohdemaissa. Ilmastoaloitteiden tarkastelussa huomiota kiinnitetään erityisesti siihen, miten aloitteet vaikuttavat köyhimpien ja haavoittuvien ryhmien asemaan: vähiten kehittyneissä maissa ilmastoaloitteet voivat tukea köyhyyden vähentämistä tai ne voivat edellyttää valintaa ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tähtäävien ja köyhyyden vähentämiseen tähtäävien toimien välillä. 

Tutkimuksen teemat liittyvät tältä osin siihen, miten yksittäisistä ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tähtäävistä projekteista voitaisiin siirtyä tukemaan kokonaisvaltaista muutosta ja siihen, miten ilmastonmuutokseen sopeutumiseen tähtääviä projekteja hallinnoidaan.

Tutkimuksen tuloksena syntyy viitekehys ilmastollisesti yhteensopivan kehityksen tutkimiseen, jota voidaan hyödyntää ilmastoaloitteiden arvioinnissa. Tutkimuksen toteuttaa kansainvälinen tutkijaryhmä Suomessa, Laosissa ja Kambodzhassa vuosina 2013-2014. Hanketta rahoittaa Suomen Akatemia.

 

 

 

 

 

Asiasana:
Tagit:
 

 Hankkeen henkilökunta:

 

Jarmo Vehmas, projektin johtaja
Jyrki Luukkanen
Visa Tuominen
Mira Käkönen

 

 Ulkopuoliset asiantuntijat:

 

Louis Lebel
Chiang Mai University, Unit for Social and Environmental Research (USER)

Dany Va
Try Thuon
Royal University of Phnom Penh (RUPP); Department of Environmental Science, Cambodia and Graduate School of Development Studies 

Ponlok Tin
Ministry of Environment, Climate Change Department, Cambodia

Khampone Nathavong
National University of Laos (NUOL), Faculty of Engineering

Khamso Kouphokham
Ministry of Energy and Mines (MEM), Laos

Saykham Voladet
National Economic Research Institute, Laos

 

mekong-nosto.jpg
Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen Mekong-hankkeiden yhteiset verkkosivut