in English
 
 
Kestävän energian koulutuskapasiteetin kehittäminen Laosissa ja Kambodžassa (SEED)

Yhteistyöhanke Laosin kansallisen yliopiston (NUOL) ja Kambodžan teknisen instituutin (ITC) kanssa

 
Menetelmien valinnassa huomioidaan mahdollisuudet tarjota käytännöllistä tietoa ja osaamista Laosin ja Kambodžan energiapolitiikkaa ja työmarkkinoita varten. Tavoitteena on vastata molempien yhteistyöyliopistojen tarpeisiin. Yliopistojen henkilökunnan koulutus on projektissa keskeinen tavoite. Siihen liittyvät opetustaitojen ja hallinnollisten kykyjen kehittäminen sekä asiantuntemuksen laajentaminen. Uuden tietotaidon avulla opettajat voivat edistää hallinnollisten rakenteiden ja toimintojen uudistumista.
 
Projektin tavoitteena on vastata yhteistyöyliopistojen vuoden 2009 ICI -projektien yhteydessä ja vuoden 2009 lopussa laadituissa koulutuskapasiteetin kehittämissuunnitelmissa määriteltyihin tarpeisiin. Keskeisiä menetelmiä ovat muun muassa:
 
Teknillinen tiedekunta (NUOL):
  • Kestäviin energiamuotoihin keskittyvän kandidaatin ohjelman kehittäminen
  • Energiatutkimuksen ja -koulutuksen keskuksen perustaminen tiedekuntaan
  • Henkilökunnan tutkimus- ja kehitysvalmiuksien parantaminen
  • Henkilökunnan substanssiosaamisen ja pedagogisten taitojen kartoitus tiedekunnan tasolla, lisäkoulutuksen ja luentosarjojen järjestäminen
  • Verkostoitumisen ja yhteistyön edistäminen ulkomaisten toimijoiden kanssa
 
Sähkö- ja energiatekniikan laitos (ITC):
  •  Kestäviin energiamuotoihin keskittyvän maisteriohjelman kehittäminen
  • Laitoksen henkilökunnan substanssiosaamisen, tutkimusvalmiuksien, pedagogisten taitojen sekä englannin kielen taitojen parantaminen
  • Energiateknologia- ja energiatehokkuus -laboratorion jatkokehittäminen
  • Opetushenkilökunnan verkostoitumisen, kansainvälisten kontaktien ja vertaisoppimisen edistäminen
 
Hanke on Suomen Ulkoasiainministeriön rahoittama ja kestää puolitoista vuotta, vuosina 2011-2012.
 
 
 
Asiasana:
Tagit:
 

 ​Lisätietoja:

 

Jyrki Luukkanen
Visa Tuominen
Juha Panula-Ontto
Tytti Pasanen
Hanna Lakkala

Tulevaisuuden tutkimuskeskus