in English
 
 
Synergies in Multi-scale Inter-Linkages of Eco-social systems (SMILE)
Tutkimushankkeen tarkoituksena oli kehittää menetelmiä ja työkaluja EU:n kestävän kehityksen strategiassa tunnistettujen "kestämättömien trendien" havainnollistamiseen ja niiden välisten suhteiden ja riippuvuuksien tarkasteluun.
 
Kytkentöjä pyrittiin tunnistamaan erityisesti kestävän kehityksen eri ulottuvuuksien (taloudellinen, ympäristöllinen ja sosiaalinen kestävyys) välillä useissa tapaustutkimuksissa.
 
Lisäksi kiinnitettiin huomiota kestävän kehityksen toteutumisedellytysten parantamismahdollisuuksiin eri aluetasoilla. Tulosten perusteella tehtiin myös politiikkasuosituksia.
 
Hanke toteutettiin 1.1.2008-30.6.2011 välisenä aikana.

Partnereina hankkeessa olivat

  • Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto (koordinaattori)
  • Parthenope University of Naples (Italia)
  • Autonomous University of Barcelona (Espanja)
  • Free University of Amsterdam (Alankomaat)
  • Macaulay Land Use Research Institute (UK)
  • Institute for Economic Forecasting (Romania) ja
  • Tilastokeskus (Suomi)

Hankkeen verkkosivut

Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen kansainvälinen konferenssi "Trends and Future of Sustainable Development" (9.-10.6.2011) oli hankkeen päätöskonferenssi.

 

Lisätietoja:

Jarmo Vehmas
Jyrki Luukkanen

 

 

 

 

 

Asiasana:
Tagit: