in English
 
 
Energia- ja ilmastonmuutoskoulutuksen kehittäminen, Korkea-asteen oppilaitosten kapasiteetin vahvistamisen tukiohjelma (HEI-ICI-SUCCEED)

HEI ICI -hankkeen tarkoituksena on edistää ja kehittää ilmastonmuutokseen ja uusiutuvaan energiaan liittyvää koulutusta ja tutkimusta yhteistyömaiden korkeakouluissa. Hankeen keskiössä on korkeakoulujen opetushenkilökunnan kouluttaminen, koulutussuunnitelmien kehittäminen, tutkimusmenetelmien ja -taitojen vahvistaminen, sekä verkostoituminen alueellisten ja kansainvälisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa.

Hankkeen yhteistyökumppanit ovat:

  • Laosin Kansallinen Yliopisto, Laos (NUOL)
  • Kambodžan Teknillinen Instituutti, Kambodža (ITC)
  • Phnom Penhin Kuninkaallinen Yliopisto, Kambodža (RUPP)
  • Yangonin Teknillinen Korkeakoulu, Myanmar (YTU)

Hanke jakautuu neljään toimintoalueeseen, jotka ovat:

  1. Opetushenkilökunnan opetustaitojen ja osaamisen vahvistaminen, joka mahdollistaa menestyksekkään ilmastonmuutoksen ja uusiutuvan energian koulutuksen energia- ja ympäristöteknologian koulutusohjelmissa.
  2. Opetushenkilökunnan tutkimus- ja pedagogisten taitojen kehittäminen 
  3. Tutkimuslaitteiston hankinta
  4. Verkostoituminen ja yhteistyön edistäminen kansallisten ja kansainvälisten instituutioiden, yliopistojen ja sidosryhmien kanssa

 

Hanketta rahoitti Suomen ulkoasiainministeriön Korkea-asteen oppilaitosten kapasiteetin vahvistamisen tukiohjelma (HEI ICI), jota hallinnoi CIMO. Hanke kesti kolme vuotta ja päättyi vuoden 2015 lopussa.

 

 

 

 

Asiasana:
Tagit:
 

 Lisätietoja:

 

​Jyrki Luukkanen, hankkeen johtaja
Visa Tuominen
Mika Korkeakoski
Faith Mavengere 

 

Sustainable Development Futures​ (SDF) Research Group conducts energy and climate research and designs and implements capacity-building in the developing regions of the world.