in English
 
 
Aaltoenergiaa kestävälle saaristolle

Aaltoenergialaitteita ei ole aikaisemmin suunniteltu ajoittain jäätyville merialueille eikä niitä ole systemaattisesti testattu talviolosuhteissa. Projektin odotetaan saavan aikaan uusia teknisiä ratkaisuja ja luovan mahdollisuuksia aaltoenergian käyttöön koko Itämeren alueella. Näin ollen kaikilla alueen mailla olisi mahdollista hyötyä todellisesta uusiutuvasta energiasta.

Hankkeen vastuullisena toteuttajana toimii Uppsalan yliopisto ja muina yhteistyökumppaneina Turun yliopisto sekä Ålands Teknikkluster. Uppsalan yliopistolla on asiantuntemusta aaltoenergiasta ja tekninen tuntemus laitteesta (Wave Energy Converter, WEC). Laite koostuu meren pinnalla kelluvasta aaltopoijusta, joka yhdistyy kaapelilla merenpohjalla olevaan aaltogeneraattoriin. Generaattorista lähtee kaapeli rannalla olevaan mittausasemaan. Ålands Teknikkluster puolestaan huolehtii projektin tiedotuksesta ja päivittäisistä toimenpiteistä tutkimusalueella.

Turun yliopiston vastuulla on aaltoenergialaitteen taloudellisuuden ja käyttömahdollisuuksien arviointi sekä aaltovoiman ympäristövaikutusten arviointi Itämerellä. Lisäksi Turun yliopiston tehtäviin kuuluu rannikon ja merenpohjan laadun selvitys tutkimusalueella sekä laitteen sijoittaminen merenpohjaan.

Projektin ensimmäinen testijakso on tehty. Aaltoenergiapoiju ja generaattori on sijoitettu mereen Ahvenanmaalle Hammaruddan edustalle alkuvuonna 2012. Osa mittauslaitteistosta on sijoitettu rannalla  olevaan mittausasemaan, jonne on vedetty sähköt ja tietoliikenneyhteydet. Laite selvisi talvesta kohtalaisen hyvin pieniä kolhuja lukuun ottamatta.

Ympäristövaikutusten arviointi on toteutettu yhteystyössä Åbo Akademin Husön tutkimusaseman kanssa. Yksittäisen laitteen ympäristövaikutukset ovat hyvin pienet. Lähinnä laite toimii kasvualustana erilaisille lajeille. Tulevaa talvea varten on rakennettu uusi talviolosuhteisiin muotoilultaan ja kestävyydeltään paremmin soveltuva poiju. Talven aikana testataan pojun toimivuutta. Samalla testataan laitteen säätöjä, jotta löydetään energian tuotannolle optimaaliset ominaisuudet.

Projekti kuuluu Central Baltic Interreg IV A -ohjelmaan. Projektin toteutumista tukevat Euroopan Unioni, Euroopan aluekehitysrahasto, ELY-keskus sekä maanomistajat. Turun yliopiston osalta hankkeen rahoituksesta vastaa EU 75 % ja ELY-keskus 25 %.

 

 

 

wesa-logo-rahoittajat.jpg

 

 

 


Asiasana:
Tagit:
 

 Lisätietoja:

 

​Hanna Heino
Tulevaisuuden tutkimuskeskus

Lisätietoa projektista: www.wesa.axwesa-logo.jpg

Hankkeen raportti:

Heino, Hanna (2013) Utilisation of Wave Power in the Baltic Sea Region. FFRC eBOOK 9/2013. Finland Futures Research Centre, University of Turku. 43 p. ISBN 978-952-249-272-2.


hanna-heino-aurora-nosto.jpg
Lue juttu Wesa-hankkeesta Turun yliopiston Aurora-lehdestä 1/2013

poiju-5.jpg

poiju-2.jpg

poiju-3.jpg

poiju-4.jpg