in English
 
 
Arts & Business Forum Finland - esiselvitys

Pohjoismaista NKA (Nordiska Kreativa Allianser / Pohjoismaisia luovia liittoumia) -yhteistyöhanketta, johon Suomesta osallistutaan ABFI:n perustamiseksi, koordinoivat osapuolet ovat: Forum for Kultur & Næringsliv (Norja), Kultur och Näringsliv (Ruotsi), NyX-forum for kultur og erhverv (Tanska) ja Arts & Business Forum Finland (Suomi).

Hanketta rahoittivat Suomen osalta Sitra ja Nordisk Industrifond. Pohjoismaiset organisaatiot kuuluvat eurooppalaiseen CEREC-verkostoon (Comité Européen pour le Rapprochement de l’Economie et de la Culture). Hankkeessa Norjalla oli aihealueenaan ’Arts based training’, Ruotsilla ’Arts based marketing’ ja Tanskalla ’Arts based innovation’. Koska Suomelta toivottiin aihealueen ’Arts based management’ avaamista, päänäkökulmiksi tässä esiselvityksessä valittiin kulttuurialan osaamisen hyödyntäminen yritysjohdon näkökulmasta ja yritysjohdon intressien tarkastelu kulttuuriyhteistyön suhteen.

Raportin tilaaja oli Arts & Business Forum Finland (ent. Promota ry). Projektin koordinointivastuu oli Gunilla Hellmanilla, ja avustajana toimi Nina Eskola.

Lisätietoja:

Anna Kirveennummi

 

 

 

 

Asiasana:
Tagit:

​Arts & Business Forum Finland
-esiselvitys
julkaistiin Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa vuonna 2004.