in English
 
 
Luovan tietopääoman johtaminen (DYNY)
Hanke toteutettiin Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen Helsingin toimistossa. Hankkeen rahoitti Teknologian edistämiskeskus Tekes, joka toimii haastavien tutkimus- ja tuotekehitysprojektien rahoittajana yrityksissä, yliopistoissa, korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa.
 
Hankkeen tavoitteena oli kehittää innovaatio-osaamista ja uudistumiskykyä yrityksen strategisina kilpailutekijöinä. Hanke tuotti mittareita ja menetelmiä yrityksen uudistumiskyvyn, innovaatio-osaamisen sekä tulevaisuuden ennakoinnin kehittämiseen. Samalla kehitettiin systemaattinen malli yrityksen innovatiivisuuden vahvistamiseksi. Yrityksille hanke tarjosi uusia näkökulmia ja työkaluja toiminnan kehittämiseen. Yritykset saivat konkreettisen kuvan ennakointimenetelmien käytöstä yritystoiminnan kehittämisessä. Yrityksissä tehtiin myös organisaation uudistumiskyvyn mittaus ja analyysi, jonka tuloksia käytetään innovaatio-osaamisen kehittämisessä.

Hankkeessa oli mukana kuusi yritystä:

  • AffectoGenimap Oyj
  • Marimekko Oyj
  • SEK & GREY Oy
  • Tapiola-ryhmä
  • UPM-Kymmene Oyj sekä
  • VR-Yhtymä Oy.
 
Lisätietoja:
 
Pirjo Ståhle 
Markku Wilenius
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asiasana:
Tagit:
luova_tietopaaoma.jpg
 
Professorit Pirjo Ståhle ja Markku Wilenius ovat koonneet hankkeen tutkimustulokset ja prosessin myötä syntyneet oivallukset kirjaksi "Luova tietopääoma - tulevaisuuden kestävä kilpailuetu". Kirjassa tarkastellaan organisaation uudistumiskykyä ja innovaatio-osaamista johtamisen näkökulmasta.
 
Parhaat yritykset ennakoivat tulevaisuutta, tuottavat innovaatioita ja kykenevät uudistumaan - eli osaavat hyödyntää luovaa tietopääomaansa. "Luovan tietopääoman johtaminen -tulevaisuuden kestävä kilpailuetu" kertoo, mitä luova tietopääoma on ja miten sitä johdetaan yrityksissä. Kirja on tarkoitettu yritysten ja julkisen sektorin johtajille ja asiantuntijoille, ja soveltuu myös korkeakoulujen käyttöön. Se sisältää vahvan viestin uudenlaisesta johtamisajattelusta myös yhteiskunnallisille päätöksentekijöille, joilla on vastuu maan tulevaisuudesta.