in English
 
 
Etelä-Pohjanmaan luovien alojen yritystoiminnan kehittäminen

Termit luovien alojen yrittäjyys ja luova talous ovat viime aikoina vilahdelleet taajaan erilaisissa viestimissä. Etelä-Pohjanmaalla lähdettiin liikkeelle avoimin mielin eikä tiukkaa rajausta siitä, mitkä alat kuuluvat luoviin aloihin, haluttu tehdä. Tärkeintä oli saada maakunnan yrittäjät verkostoitumaan yli toimialarajojen ja sitä kautta kehittämään kansainvälisestikin menestyviä palvelu- ja tuotekokonaisuuksia. Tulevaisuusverstaissa syntyi kehittämisen johtolause: "Isommat kokonaisuudet vahvoilla aloilla – yhteistyöllä ja rajapintoja ylittämällä". Innovaatiofoorumien järjestäminen on yksi keino lisätä vuorovaikutusta.

Kehittämissuunnitelmaan sisältyy useita toimenpide-ehdotuksia sekä hankeaihioita, jotka edistävät maakunnan luovien alojen yritystoimintaa eri näkökulmista. Tavoitteena on muun muassa uuden asumisklusterin synnyttäminen maakuntaan sekä av-tuotannon edistämiskeskuksen ja maakunnallisen mediaportaalin perustaminen.

Tapahtumat ja matkailu tulevaisuuden valttikortteina

Rytmimusiikki ja tapahtumatuotanto elävät vireitä aikoja Etelä-Pohjanmaalla ja tulevaisuusverstaissa keskusteltiinkin innokkaasti niiden kehittämisestä. Myös matkailun kasvumahdollisuudet alueella nousivat selvästi esiin prosessin aikana. Uusina nousevina osa-alueina nähtiin esimerkiksi liikuntaan ja hyvinvointiin liittyvä matkailu sekä harrastus- ja kulttuurimatkailu.

Tutkimus, koulutus ja viestintä ovat vahvasti mukana kaikessa kehittämisessä. Kiinnostavia tutkimusmahdollisuuksia Etelä-Pohjanmaalla ovat esimerkiksi isojen tapahtumien turvallisuuskysymykset sekä tapahtumien vaikutus ympäristöön. Lisäksi maakunnan eri koulutusorganisaatioiden yhteistyöhön ja sen lisäämiseen tullaan edelleen kiinnittämään erityistä huomiota.

Kehittämissuunnitelma julkistettiin 10.10.2007 Seinäjoen teknologiakeskus Framissa järjestettävässä seminaarissa, jossa puhujina oli muun muassa professori Markku Wilenius sekä paikallisia luovien alojen yrittäjiä.
 
Lisätietoja: 
 
Olli Hietanen

Katariina Heikkilä 

 

 

 

Asiasana:
Tagit: