in English
 
 
FUTU-projekti: Kansalaisuus ja ekologinen modernisaatio tietoyhteiskunnassa tulevaisuudentutkimuksen näkökulmasta

Mittava tutkimusprojekti oli Suomen Akatemian rahoittama ja sitä koordinoi Turun kauppakorkeakoulun Tulevaisuuden tutkimuskeskus vuosina 1996-1999. Projektin johtajana toimi professori, TkT Pentti Malaska ja koordinaattorina VTT Markku Wilenius.

Projektit tutkijat olivat vanhempia tai nuorempia tutkijoita tai väitöskirjatutkijoita Turun kauppakorkeakoulusta, Tampereen yliopistosta sekä Helsingin yliopistosta. Projekti toimi yhteistyössä Tilastokeskuksen, Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen, Soneran ja Otavan Opiston kanssa.

Painopisteinä FUTU-tutkimuksessa olivat kansalaisten syrjäytymisen ja teledemokratian toteuttamisen tutkimus, opetuksen monimuotoisuuden, nuorten tulevaisuudenkuvien ja viestintävälineiden muovaaman arkielämän tutkimus, ekologisen modernisaation sekä yhteiskunnan riskiprofiilin muuttumisen tutkimus. Yhteisenä laajana viitekehyksenä käytettiin tulevaisuudentutkimuksen näkökulmaa ja ns. myöhäismodernin murroksen viitekehystä. Projektiin kuuluvat tutkimushankkeet tuottivat suomalaista koulutus- ja ympäristöpolitiikkaa ja työelämän kehittämistä hyödyttävää tietoa.

Tutkimukset edistävät myös ymmärrystä kansalaisten ja päätöksentekijöiden suhteesta tietoteknologiaan ja uusiin kommunikaatiomedioihin. Tutkimuksesta valmistui useita väitöskirjatöitä. Projekti julkaisi myös omaa FUTU-julkaisuja -sarjaa.

Lisätietoja:

Markku Wilenius

 

 

 futu.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asiasana:
Tagit:

FUTU-julkaisuja -sarjan julkaisut

FUTU-projektin väitöskirjat:

Wilenius Markku (1997) Faust on Wheels. Conceptualizing Modernization and Global Climate Change. The Finnish Society of Sciences and Letters and The Finnish Academy of Science and Letters. Helsinki. 170 p.
 
Keskinen, Auli (1999) Towards User Empowerment. On Development of Utilization of Information and Communications Technology in Decision Making of Administrations. Doctoral dissertation. Studia Politica Tamperensis No.6. University of Tampere. Department of Political Science and International Relations. 295 p.
 
Viherä, Marja-Liiisa (1999) Ihminen tietoyhteiskunnassa. Kansalaisten viestintävalmiudet kansalaisyhteis-kunnan mahdollistajana. [People and Information Society. The Citizens' Communication Skills and the Opening of New Prospects for the Civil Society]. Turun kauppakorkeakoulun julkaisuja. Sarja A-1: 1999. Turku. 365 s.
 
Heinonen, Sirkka (1999) Prometheus Revisited. Human Interaction with Nature through Technology in Seneca. University of Helsinki. Yliopistopaino, Helsinki. 227 p.
 
Rubin, Anita (2000) Growing Up in Social Transition: In Search of a Late Modern Identity. Annales Universitatis Turkuensis. Ser. B. Tom. 234. Humaniora. University of Turku, Turku. 204 p.
 
Kaivo-oja, Jari (2004) Analyses of Historical and Future Problems of Sustainable Development: Research Articles in Spatial Sustainability Analysis, Planning and Evaluation. Acta Universitatis Tamperensis 1038, University of Tampere, Tampere. PhD Dissertation. Acta Electronica Universitatis Tamperensis 385. 434 p.