in English
 
 
Intellectual Capital Analyses for (Political) Decision Making, ICAPOLI

Aineettoman pääoman analyysejä päätöksenteon tueksi

Aineettoman pääoman kehittäminen ja hyödyntäminen ovat ratkaisevassa roolissa kansallisen hyvinvoinnin rakentamisessa, varsinkin Suomen kaltaisessa tietopohjaisessa yhteiskunnassa. Aineettoman pääoman vaikutusta taloudelliseen kasvuun on kuitenkin tutkittu melko vähän, ja käytettyjen mittareiden luotettavuus on osoittautunut rajalliseksi. 

Aineettoman pääoman tutkimustraditio on suhteellisen nuori ja se sisältää kaksi toisistaan erillistä kehityslinjaa. Toisaalta on vakiintunut Intellectual Capital -koulukunta, joka keskittyy tietopääoman mallintamiseen, raportointiin ja tasomittreihin. Toisaalta on kehittynyt laskennallinen koulukunta (useimmiten Intangibles tai Intangible asset), johon kuuluvat tutkijat mittaavat aineettoman pääoman rahallista arvoa sekä tuottofunktiota hyödyntävät tutkijat, jotka laskevat aineettoman pääoman vaikutuksia tuottavuuteen. ICAPOLI-hankkeessa hyödynnetään molempien koulukuntien lähestymistapaa. 

Hanke on suoraa jatkoa Tekesin aiemmin rahoittamalle SAIKA-hankkeelle (2009–2011), jossa käsiteltiin, validoitiin ja kehitettiin aineettomaan pääoman mittaamiseen liittyviä menetelmiä. SAIKA-hankkeessa edelleen kehitettiin tietopankkia kattamaan 48 maata (ennen 40) sekä 48 indikaattoria (ennen 24).  Lisäksi luotiin verkossa toimiva työkalu (Data Explorer), jonka avulla on mahdollista simuloida ja vertailla aineetonta pääomaa 48 eri maassa (www.nic4nations.com).

Vuoden 2013 aikana toteutettavassa ICAPOLI-hankkeessa SAIKA-hankkeen analyysimenetelmiä kehitetään ja hyödynnetään edelleen. Tuloksissa kiinnostuksen kohteena on varsinkin Suomen asema verrattuna muihin Pohjoismaihin sekä valittuihin EU-maihin.

ICAPOLI-hanketta johtaa professori Pirjo Ståhle. Yhteistyökumppaneita ovat professori Carol Lin ja analyytikko Sten Ståhle. Tutkijoina hankkeessa toimivat Volha Lazuka ja Anne Karjalainen.

 

 

 

 

 

 

 

Asiasana:
Tagit:
 

 Lisätietoja:

 

Pirjo Ståhle
Volha Lazuka
Anne Karjalainen

Tulevaisuuden tutkimuskeskus