in English
 
 
Kulttuuriosaaminen kansallisen kilpailukyvyn rakentajana (KULTA)

Hankkeen tavoitteena oli selvittää, mitä kulttuuriosaaminen on taloudellisen toiminnan yhteydessä, mikä on talouselämän ja kulttuuriosaamisen vuorovaikutuksen nykytila ja haasteet talouselämän ja kulttuurialan intressit talouselämän ja kulttuurin yhteistyön tuomat mahdollisuudet vuorovaikutuksen ja kilpailukyvyn lisäämiseen.

Hanke sisälsi kaksi osiota. Ensimmäisessä vaiheessa kartoitettiin kulttuuriin liittyviä asenteita ja odotuksia ja tehtiin kirjallisuuteen pohjautuva selvitys. Toisessa vaiheessa asiantuntijat hyödynsivät ensimmäisen vaiheen tuloksia ja työstivät niiden pohjalta kulttuuriosaamisen kehittämislinjauksia.

Hankkeessa kulttuurin vaikutus ymmärrettiin liiketoiminnan ja taloudellisen kilpailukyvyn edistäjänä fyysisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tuottajana sivistyksenä ja humaanien arvojen kannattajana.

Lisätietoja:

Anna Kirveennummi
Markku Wilenius

 

 

 

 

Asiasana:
Tagit:

​Hankkeen väliraportti 1:

Kirveennummi, Anna & Neuvonen, Aleksi (2003) Kulttuuriosaamisen merkitys kansalliselle kilpailukyvylle. Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun Kauppakorkeakoulu. ISBN 951-564-240-X 165 s.

Hankkeen väliraportti 2:

Kirveennummi, Anna (2003) Kulttuuriosaamisen merkitys kansalliselle kilpailukyvylle. Kulttuurin ja talouden vuorovaikutuksen kehittämisen haasteet. Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun Kauppakorkeakoulu. ISBN 978-951-564-516-6. 76 s.