in English
 
 
Kuluttajat painonhallinnan markkinoilla (KULUMA)

Tutkimus pyrki paikantamaan ja nostamaan esiin "arjen tervehdyttämiseen" vaikuttavia tekijöitä ja prosesseja, jotka ovat avainasemassa silloin, kun terveysongelmia ja liikapainoa syntyy. Tutkimuksen avulla pyrittiin identifioimaan muutosvoimia ja prosesseja, joiden avulla kuluttaja voi muuttaa arkeaan, ruokailutottumuksiaan ja elintarvikkeiden valintaa terveellisempään suuntaan.

Hanke sitoi yhteen eri alojen tutkijoita, kehittäjiä, yrityksiä ja ennen kaikkea kuluttajia. Tavoitteena olikin kehittää uusia liiketoimintamalleja elintarvikealan yritysten käyttöön.

Hankkeen koordinaattorina toimi Kuopion yliopiston kauppatieteiden laitos ja se toteutettiin vuosina 2009–2010.

Lisätietoja:

Anna Kirveennummi

 

 

 

 

Asiasana:
Tagit: