in English
 
 
Maatilat maaseudun palvelutoiminnassa

Hankkeessa on selvitetty toiminnan liittymistä kansallisiin ja kansainvälisiin maatilatalouden muutoksiin. Olemme edenneet monitieteisen tutkimusryhmän valitsemien ns. pilottiyritysten tarkasteluun, jotta saataisiin käytännön esimerkkejä jo toteutuneista liiketoimista. Tulemme tarkastelemaan hoivamaatalouden alalla käynnistettyä liiketoimintaa jatkossa paitsi erilaisten mahdollisuuksien, myös toimintaa vaikeuttavien ongelmien ja reunaehtojen näkökulmasta.

Yhteistyötä paikallisella tasolla ja ero seutukunnissa on suunniteltu ja toteutettu eri yhteyksissä: alueellisten ja paikallisten yhteistyökumppanien kanssa on edetty kohti seminaareja ja seutukuntakohtaisia tulevaisuusverstaita, joissa maatilojen palvelutoiminnan mahdollisuuksia tarkastellaan paikallisella ja konkreettisella tasolla, esimerkkien ja uuden innovoinnin kautta. 

Hanke toteutettii yhdessä MTT:n ympäristö- ja taloustutkimuksen kanssa

MTT:n erityisosaaminen liittyy esimerkiksi maatilojen yritysten liiketaloudellisiin toimintaedellytyksiin sekä maatilarakennusten fyysisiin edellytyksiin ja politiikkatuntemukseen. Tulevaisuuden tutkimuskeskus tuo hankkeeseen sosiokulttuurista sisältöosaamista ja metodiosaamista tulevaisuusorientoituneen kehittämistyön sovellutuksista erityisissä työpajoissa ja verstaissa. Uusina merkittävinä yhteistyökumppaneina ovat MTK sekä Maa- ja kotiteollisuusnaisten liitto, ja heidän hankkeensa "Maaseutu virkistyksen, levon ja rauhan tyyssijana – maatiloille menestyvää hyvinvointipalveluyrittäjyyttä".

Taustoja ja käsitteitä selvittävien tulosten julkaisemiseen pyritään nopeutetulla aikataululla, jotta julkaisun ja verkottuneen tiedottamisen pohjalta voitaisiin edetä vielä saman vuoden aikana kohti paikallisen tason sekä hankkeiden välisen yhteistyön varassa tehtäviä kehittämistoimenpiteitä ja verstaita. Raportti tullaan julkaisemaan MTT:n Maaseutu-julkaisusarjassa, ja osa tuloksista julkaistaan MTK:n hyvinvointipalveluiden verkkoportaalissa sekä kansainvälisen Farming for Health -verkoston julkaisukanavissa.

Lisätietoja:
 
Anna Kirveennummi

 

 

 

 

Asiasana:
Tagit:

 ​ Hoivamaatalous-esite

 Hoivamaatalous (Farming for Health) on yritystoiminnan muoto, joka on alkanut viime vuosina laajentua useissa Euroopan maissa. Hoivamaataloudessa hyödynnetään maatilan resursseja uudella tavalla: elintarvikkeiden sijaan tuotetaan virkistys-, kuntoutus- ja kasvatuspalveluita. Asiakkaita voivat olla mm. vanhukset, lastenhuolto, ongelmanuoret tai työelämässä ylikuormittuneet. Kaikki nämä ryhmät voivat hyötyä maaseutuluonnon ja kuntouttavan työn yhdistämisestä.