in English
 
 
Nuoret taiteen tekijöinä

Myrsky-hankkeen erityiskohteena ovat ns. katvenuoret. Myrskyn avulla tarjotaan nuorille mielekästä toimintaa sekä uutta sisältöä elämään kulttuurin ja taiteen avulla. Myrskyssä on käynnissä erilaisia taidehankkeita jo n. 60 ja uusia valitaan edelleen. Nuoria näissä on mukana tuhansia.

Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen erityisenä osuutena oli edesauttaa sitä, että taidehankkeiden hyviksi todetut toimintamuodot juurrutetaan nuorisopoliittisiin käytänteisiin ja saadaan ne siten jatkumaan Myrsky-hankkeen päätyttyä. Keskuksen osuus hankkeessa sijoittui ajalle 1.1.2009-30.4.2011.

Vastaavana tutkijana hankkeessa toimi FT, dosentti Katriina Siivonen. Tutkimushanketta koordinoi Nuorisotutkimusseura ry.

Lisätietoja sekä ajankohtaisimmat tiedot käynnissäolevista hankkeista löytyvät Myrskyn verkkosivuilta: www.myrsky.info.

 

 

 

Asiasana:
Tagit: