in English
 
 
Privacy - Appraising Challenges to Technologies and Ethics, PRACTIS

PRACTIS-tutkimushankkeen yhtenä päämääränä on tutkia eettisiä ja laillisia kysymyksiä ja laatia raamit, joiden pohjalta näihin kysymyksiin voidaan vastata, kun kehittyvät teknologiat tulevaisuudessa yleistyvät. Projektin tavoitteena on myös laajentaa ymmärrystä siitä, miten ihmiset ja mahdollisesti eri sukupolvet kokevat uusien teknologioiden vaikuttavan heidän yksityisyyteensä. Tämän ohella projektissa tarkastellaan ihmisten käsityksiä siitä, millaisia riskejä uudet teknologiat saattavat muodostaa heidän yksityisyydelleen.

PRACTIS-hankkeen rahoittaa EU:n 7. puiteohjelma ja se toteutetaan vuosina 2010-2012. Hankkeen koordinaattorina toimii Interdisciplinary Center for Technology Analysis and Forecasting (ICTAF, Tel-Aviv University).

Hankkeen partnerit:

  • Interdisciplinary Center for Technology Analysis and Forecasting, ICTAF, Tel-Aviv University (Israel)
  • Foundation for European Scientific Cooperation, FEWN (Puola)
  • Research Centre in Informatics and Law of the University Faculties of Notre-Dame de la Paix, FUNDP (Belgia)
  • The Interdisciplinary Centre for Comparative Research in the Social Sciences, ICCR (Itävalta)
  • Tel Aviv University, TAU (Israel)
  • Nexus, Berlin (Saksa)
  • Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto
 
Asiasana:
Tagit:
 

 Lisätietoja:

 

Burkhard Auffermann
Liisa Luoto
Jarmo Vehmas

Tulevaisuuden tutkimuskeskus

 

Projektin kotisivu: www.practis.org