in English
 
 
Tulevaisuuden mediabrändit

"Tulevaisuuden mediabrändit" -hankkeessa tutkittiin, miten brändiajattelua ja -tutkimusta voidaan hyödyntää media-alan kehittämisessä sekä media-alan yritysten johtamisen ja liiketoiminnan uudistamisessa. Hankkeen tarkoituksena oli tuottaa uutta ja ajankohtaista tietoa kokonaisvaltaisesta brändijohtamisesta ja sen mahdollisuuksista media-alalle, mediayrityksille ja media-alan ammattilaisille. Hanke tuottaa tulevaisuustietoa media-alan kehittymisen ennakoimiseksi ja ohjaamiseksi, erityisesti brändiajattelun näkökulmasta. Siinä myös kuvattiin ja analysoitiin luovan brändijohtamisen parhaita käytäntöjä sekä luotiin uusia luovia toimintatapoja ja menetelmiä brändien ja konseptien kehittämiseen.

Brändien laaja-alainen ymmärtäminen ja brändien hyödyntäminen sisältöjen konseptoinnissa, tuottamisessa, kaupallistamisessa ja innovoinnissa ovat merkittäviä haasteita luovien toimialojen yrityksille. Erityisen ajankohtainen asia brändit ovat media-alan yritysten strategiatyössä ja kilpailukyvyn kehittämisessä. Brändin merkitys aineettoman talouden kilpailutekijänä tunnustetaan usein, mutta brändijohtamisen kehittyminen on ollut hidasta ja hajanaista niin teoriassa kuin käytännössä.

Hankkeen tutkijana ja johtajana toimi valtiotieteiden tohtori Nando Malmelin. Hanketta rahoitti Viestintäalan tutkimussäätiö. Tutkimuksen tulokset julkaistaan vuoden 2013 aikana.

 

 

Asiasana:
Tagit: