in English
 
 
Turun seudun luovien osaamispalvelujen ja matkailun kehittämisprosessi

Hanke toteutettiin laaja-alaisilla ja monivaiheisilla tulevaisuusverstailla, johon osallistui eri työvaiheissa noin 200 toimijaa luovan talouden eri sektoreilta. Työn toteuttivat yhteistyönä Turun kauppakorkeakoulun Mediaryhmä ja Tulevaisuuden tutkimuskeskus. Tavoitteena oli muodostaa yhteinen ymmärrys luovan talouden kokonaisuudesta – sekä määritellä Turun seudun keskeisimmät kehityskohteet. Työn rahoitti Turun seudun kehittämiskeskus ja johtoryhmään osallistuivat myös Turku Touring, Turun kaupungin kulttuuritoimi ja 2011-projekti.

Strategiaprosessi toteutettiin tilastollisella tausta-analyysillä ja osallistavilla tulevaisuusverstasmenetelmällä, joissa käytettiin Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa kehitettyä ACTVOD -tulevaisuusprosessia. Luovien osaamispalvelujen kehittämisselvityksellä oli kolme keskeistä osatavoitetta:

  • Luovien osaamispalvelujen toimijoiden ja niistä rakentuvien erityyppisten verkostojen tunnistaminen korostaen verkostojen välistä vuorovaikutusta ja verkostojen rajapinnat ylittävien toimijoiden merkitystä.
  • Laaja-alaisen toimijakentän sitouttaminen kehittämisprosessiin ja jatkotoimenpiteiden käytännön toteuttamiseen ja kentän alustavan verkottamisen mahdollistaminen niin horisontaalisesti, vertikaali¬sesti kuin myös poikkisektorialisesti.
  • Konkreettisten toimenpidekokonaisuuksien tuottaminen toimijaverkostoiden sisäiseksi kehittämiseksi sekä verkostojen yhteistyön ja rajapinnoilla tapahtuvan vuorovaikutuksen tukemiseksi, sekä selkeiden vaihtoehtojen esittäminen luovien osaamispalvelujen ja näihin liittyvien muiden vastuutahojen organisoitumiselle Turun seudulla.

Selvityksen perusteella määriteltiin kuusi luovan talouden osa-aluetta, joita tulisi jatkossa määrätietoisesti kehittää sekä yhdessä että erikseen:

  1. Luovan sektorin elinkeinoistaminen
  2. Kulttuurin ja elinkeinoelämän yhteistyömallit
  3. Julkisen sektorin kulttuurifoorumi
  4. Kulttuuri ja luovuus Varsinais-Suomessa näkyväksi
  5. Monikulttuurisuus ja luova talous
  6. Kulttuurin ja luovan talouden tutkimus ja ennakointi

Lisätietoja:

Olli Hietanen
Anna Kirveennummi
Leena Jokinen

 

 

 

 

Asiasana:
Tagit: