in English
 
 
Varsinais-Suomen ruokaketjun kehittämishanke (VARRU)

VARRU-hankkeen päätavoitteena on kestävän kilpailukyvyn luominen koko ruokaketjua kehittämällä. Hanke tekee elintarvikealaa tunnetummaksi ja nostaa alan imagoa koko ketjun pituudelta erilaisin toimin, kuten aktiivisen tiedottamisen ja tapahtumien avulla. Hanke tarjoaa toimijoille runsaasti mahdollisuuksia verkostoitua ja löytää uusia kumppanuuksia. Hanke tuottaa lisäksi selvityksiä, joilla tuetaan uusien avauksien ja mahdollisuuksien syntymistä. Hankkeen tarkoituksena on löytää uusia yhteistoimintakonsepteja, tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksia sekä tuote- ja palveluaihioita, jotka toisivat kilpailuetua ja parantaisivat elintarvikealan strategista painoarvoa Varsinais-Suomessa. Hankkeen tuloksena ruokaketjun kaikki toimijat verkostoituvat ja Varsinais-Suomen elintarvikeala tulee kilpailukykyisemmäksi. Elintarvikealalle syntyy uusia avauksia tuote-/ ja palveluaihioita, yhteistoimintakonsepteja sekä tulevaisuuden liiketoimintaa.

VARRU:n toteutuksesta vastaavat Turun yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea, Tulevaisuuden tutkimuskeskus ja Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus FFF.

Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen vastuulla VARRU-hankkeessa on elintarvikealan tulevaisuusprosessin toteuttaminen. Siinä hahmotetaan Varsinais-Suomen elintarvikealan tulevaisuuden näkymiä, etsitään uusia avauksia sekä innovaatioita yhteistyössä muiden hankkeen toimijoiden kanssa, jalkautetaan ennakointimenetelmiä yritysten käyttöön. Tulevaisuusprosessin tuloksena saadaan myös materiaalia, jonka pohjalta voidaan rakentaa elintarvikealan ennakointijärjestelmää.

Tulevaisuusprosessin tuloksia on luettavissa "Pyy pivossa ja kymmenen oksalla" -julkaisusta.

Hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa ja sitä rahoittaa Varsinais-Suomen ELY-keskus 2011-2014.

 

 

 

  

Asiasana:
Tagit:
 

 Tulevaisuusprosessin raportit:

 

​Olli Hietanen, Leena Jokinen, Anna Kirveennummi, Timo Nurmi & Riikka Saarimaa (2014) ”Pyy pivossa ja kymmenen kiikarissa” – Ennakoinnista eväitä Varsinais-Suomen ruokaketjun  kehittämiseen. Tutu e-julkaisuja 14/2014. 55 s. ISBN 978-952-249-295-1 (2. korjattu versio, 9.12.2014).

Olli Hietanen, Anna Kirveennummi ja Timo Nurmi (2014) FOOD NON-FOOD. Radikaalit tulevaisuudet -työpajojen tulokset. Tutu e-julkaisuja 12/2014. 43 s. ISBN 978-952-249-287-6.

 

 ​Lisätietoja:

 

Riikka Saarimaa
Anna Kirveennummi
Leena Jokinen

Tulevaisuuden tutkimuskeskus

 

varru-www-nosto.jpg
Hankkeen internet-sivut: www.varru.fi


 varru-vilja.jpg