in English
 
 
Vastuullisen viestinnän tulevaisuus

Vastuullisen liiketoiminnan kehittäminen on yksi media- ja viestintäalan tulevaisuuden haasteista. Alan yritysten ja asiantuntijoiden haasteena on kehittää liiketoimintaa siten, että liiketaloudellisen menestyksen tavoittelu ja yhteiskunnallisten vastuiden hoitaminen ovat tasapainossa.

Vastuullisen viestinnän tulevaisuuden tutkimushankkeessa kehitettiin uudenlaisia tapoja media- ja viestintäalan yhteiskuntavastuun analysointia ja vastuullisen liiketoiminnan kehittämistä varten. Hanke avasi näköaloja siihen, miten vastuullisuuteen ja yritystoiminnan etiikkaan liittyvät kysymykset sekä liiketoiminnan kannattava kehittäminen voidaan luovilla toimialoilla yhdistää.

Yritysten on yhä enemmän otettava huomioon toimintansa yhteiskunnallisia vaikutuksia. Näitä ovat esimerkiksi ympäristöön, kulttuuriin, ihmisoikeuksiin sekä ihmisten ja työntekijöiden hyvinvointiin nivoutuvat asiat. Yhteiskuntavastuullisuudesta ja sen viestimisestä on monilla toimialoilla tullut erottamaton osa menestyvän yrityksen toimintaa. Vastuullinen liiketoiminta tarkoittaa, että yritys toimii vastuuntuntoisesti niin omistajiaan ja henkilöstöään kuin muita sidosryhmiä ja yhteiskuntaa kohtaan. Kansalaisten ja kuluttajien luottamus viestintäalan yrityksiin on erityisen tärkeää niiden toiminnan ja tulevaisuuden kannalta.

Tutkimushankkeen rahoitti Helsingin Sanomain Säätiö ja tutkijana siinä toimi Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa Nando Malmelin.

 

 

 

Asiasana:
Tagit:

valittajat-kansi2.jpg
Malmelin, Nando & Wilenius, Markku (2008) Välittäjät. Gaudeamus. 190 s.

 Tiedote julkaisusta.