in English
 
 
Varsinais-Suomen luovien toimialojen strategiaprosessi

Näihin kysymyksiin etsittiin vastauksia Turku Science Park Oy:n ja kulttuurituotannon ja digitaalisen sisältötuotannon osaamiskeskusohjelmien vuonna 2005 toteuttamassa Varsinais-Suomen luovien toimialojen strategiaprosessissa. Strategiaprosessin ohjaajana ja asiantuntijana toimi Turun kauppakorkeakoulun Tulevaisuuden tutkimuskeskus ja Mediaryhmä. Prosessissa olivat mukana myös strategian tuottamista varten kokoon kutsuttu asiantuntijaryhmä ja neuvottelukunta sekä eri toimijoita luovilta toimialoilta.

Strategiassa tuotettiin ideoita kolmelle ajalliselle ulottuvuudelle: Lyhyen aikavälin toimenpide-ehdotuksilla ohjattiin osaamiskeskusohjelman toimintaa vuosina 2005–2006. Keskipitkällä aikavälillä haettiin toimenpiteitä, joilla Varsinais-Suomi tulee olemaan vahvasti mukana seuraavalla osaamiskeskusohjelmakaudella 2007–2013. Pitkän aikavälin strategia määrittelee laajemmin Turku Science Parkin roolin maakunnan luovien toimialojen liiketoimintaympäristön kehittäjänä.

Strategiaprosessi toteutettiin tilastollisella tausta-analyysillä ja osallistavilla tulevaisuusverstasmenetelmällä, joissa käytettiin Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa kehitettyä ACTVOD -tulevaisuusprosessia.

Strategiatyössä analysoitiin myös luovan talouden arvoketjuja ja toimijoita. Selvityksen perusteella luovien toimialojen liikevaihto (jos niihin lasketaan mukaan myös matkailu) Varsinais-Suomessa on jo tällä hetkellä noin 2 miljardia euroa vuodessa – mikä tarkoittaa sitä, että luovat toimialat ovat neljä kertaa suurempi toimiala kuin esimerkiksi bioala. Kehittämistyötä kuitenkin jossakin määrin haittaa se, että luovat toimialat voidaan määritellä monella eri tavalla ja monesta eri näkökulmasta. Tietyssä mielessä nämä kaikki näkökulmat ovat myös oikeita. Siksi luovan talouden kehittämisen ensimmäinen askel onkin näiden eri näkökulmien ja toimijoiden yhteen saattaminen erilaisilla foorumeilla: luovan, poikkisektoraalisen dialogin synnyttäminen. Tällä tavalla luodaan strategisesti tärkeätä kriittistä massaa - luovan talouden klusterin rakenteita - aluksi pikemminkin mahdollistaen kuin tiukasti fokusoiden. Tämän prosessin on kuitenkin johdettava fokusointiin ja elinkeinoistamiseen.

Lisätietoja:

Olli Hietanen
Leena Jokinen
Anna Kirveennummi

 

 

Asiasana:
Tagit: