in English
 
 
Indikaattoriviitekehys ekotehokkuudelle (IFEE)

IFEE-hankkeen lähtökohtana oli ekotehokkuuden määritelmän suhteellisuus, johon liittyviä ongelmia haluttiin tarkastella jäsennellymmin kehittämällä erityinen indikaattoriviitekehys, joka paitsi kertoisi millaisissa yhteyksissä suhteellinen ekotehokkuus-käsite on käyttökelpoinen, mutta sisältäisi myös uusia indikaattoreita ekotehokkuuden rinnalle, ja jopa sen sijaan.

KETJU-ohjelman arviointiraportissa nimetään IFEE yhdeksi hankkeista, joilla on merkittäviä mahdollisuuksia tieteellisiin läpimurtoihin. Hanke on tukenut uuden tutkimusryhmän muodostumista teollisen ekologian alueelle ja tarjonnut nuorille tutkijoille mahdollisuuden opinnäytetöiden tekemiseen. IFEE:ssä työskenteli kolme väitöskirjantekijää, joista yksi Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa.

Merkittävänä arvioinnissa pidetään lisäksi IFEE-hankkeen kytkentää ja vaikutusta kansalliseen energiapolitiikkaan ja hallitustenvälisen ilmastopaneelin (IPCC) toimintaan. Hankkeessa työskennelleet VTT:n edustajat osallistuivat hankeen kestäessä IPCC:n tieteellisen raportin laadintatyöhön. Tutkimusohjelman synnyttämää lisäarvoa esitellessään arviointiryhmä nostaa IFEE-hankkeen hyväksi esimerkiksi kotimaisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä.

Hanke toteutettiin 1.1.2007–31.12.2010 välisenä aikana.

 

Julkaisuja:

  • Mäkelä, M. 2017. Environmental impacts and aspects in the forest industry: What kind of picture do corporate environmental reports provide? Forest Policy and Economics 80, 178–191. 
  • Mäkelä, M. 2017. Trends in environmental performance reporting in the Finnish forest industry. Journal of Cleaner Production 142, 1333–1346. 
  • Koskela, M. 2012. Measuring eco-efficiency in the Finnish forest industry with public data. Paper presented in “Support your future today!” Conference on the Greening of Industry Network (GIN 2012), Linköping, Sweden, October 22-24, 2012.
  • Koskela, M. & Vehmas, J. 2012. Defining eco-efficiency: A case study on the Finnish forest industry. Business Strategy and the Environment. In Press.
  • Koskela, M. 2011. Expert views on environmental impacts and their measurement in the forest industry. Journal of Cleaner Production, vol. 19, iss. 12, pp. 1365-1376.
  • Koskela, M. 2011. Environmental reporting practices in the Finnish forest industry. In Elo, Lakkala & Linna. Book of Abstracts. Trends and future of sustainable development. 9-10 June 2011, Tampere Finland. 13th International Conference organized by Finland Futures Research Centre, Finland Futures Academy, University of Turku. pp. 42.
  • Koskela, M. 2010. Reporting environmental aspects: Case study on Finnish forest industry. In Bertola, L. (ed.) Programme & Abstract Book. Third International Conference on Eco-Efficiency: Modelling and Evaluation for Sustainability: Guiding Eco-Innovation and Consumption. Egmond aan Zee, Netherlands, 9-11 June 2010.
  • Koskela, M. 2008. Corporate environmental management and corporate social responsibility in forest industry: A review of literature. Paper presented in Seventh Annual Colloquium of the European Academy of Business in Society "Corporate Responsibility and Sustainability: Leadership and Organisational Change", Cranfield, 10-12 September 2008. 18 p.
     

Lisätietoja:

Jarmo Vehmas
Marileena Koskela

 

 

 

 

Asiasana:
Tagit: