in English
 
 
Kohti tulevaisuusorientoitunutta energiamuutosta: Ennakoiva monitasoinen lähestymistapa hajautetun uusiutuvan energian muutokseen (FutWend)

Kansainvälinen energiajärjestelmän muutos kohti hajautettua uusiutuvaa energiantuotantoa liittyy olennaisesti biotalouskehitykseen. FutWend-hanke tutkii muutoksen ulkoisia ajureita, toimijoiden rooleja, ajattelumalleja, energiapolitiikkaa ja instituutioita, jotka ovat osana, estävät tai edistävät muutosta.

Miten Suomen energiasektori muuttuu vuoteen 2030 mennessä?

Aihetta tutkitaan käyttäen monitasoista sosioteknisen muutoksen viitekehystä (MLP). Kehystä käytetään nykyään laajalti uusien teknologioiden menestyksen kuvauksessa, mutta siitä puuttuu selkeä tulevaisuusorientaatio, erityisesti vaihtoehtoisten tulevaisuudennäkymien ymmärtäminen muutoksen eri vaiheissa. FutWend-hanke täyttää tämän aukon.

Hankkeessa analysoidaan Suomen energiasektorin muutosta vuoteen 2030 kolmen esimerkkiteknologian kautta: biokaasu on potentiaalinen energiamuoto mutta Suomessa vähän käytetty, maalämpöpumput ovat edenneet viime vuosina ripeästi ja hakkeenpoltto on jo vakiintunut energiamuoto. Hankkeessa on mukana ainutlaatuinen yhdistelmä erilaisia aineistoja ja menetelmiä.

FutWend kerää yhteen pitkäaikaiset tutkimuspartnerit

Suomen Akatemian bio- ja ympäristötieteiden toimikunta rahoittaa hanketta vuosina 2016–2019.

Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen professori Petri Tapion johtamaan konsortioon kuuluvat keskuksen lisäksi Suomen ympäristökeskus, Syke ja Luonnonvarakeskus, Luke.

Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta mukana hankkeen toteutuksessa tulevat olemaan tutkijat Marileena Mäkelä, Marjukka Parkkinen, Ville Lauttamäki ja Jarmo Vehmas.

Luken osuutta vetää tulevaisuudentutkimuksen dosentti, MMT Vilja Varho ja Syken osuutta erikoistutkija Timo Assmuth työryhmineen.
 

Hankkeen julkaisuja

Mäkelä, M., Lauttamäki, V. 2017. Emerging business models in renewable energy: Case study on ground-source heat and wood chips. Paper presented in 13th Nordic Environmental Social Science Conference (NESS2017) 6-8 June, Tampere, Finland.

Nygrén, N. A., Lyytimäki, J., Rantala, S., Toikka, A. & Pulkka, A. (2017) Media Representations of Decentralized Renewable Energy - Potentials and Pitfalls of Media as a Data Source for Energy Transition Research. Paper presented in 13th Nordic Environmental Social Science Conference (NESS2017) 6-8 June 2017, Tampere, Finland.

Mäkelä, M. 2017. Environmental impacts and aspects in the forest industry: What kind of picture do corporate environmental reports provide? Forest Policy and Economics 80, 178-191.

Mäkelä, M. 2017. Trends in environmental performance reporting in the Finnish forest industry. Journal of Cleaner Production 142, 1333-1346.  

 
 

Asiasana:
Tagit:
 

 Lisätietoja:

 

​Petri Tapio
Ville Lauttamäki 
Marileena Mäkelä
Marjukka Parkkinen
Jarmo Vehmas

Tulevaisuuden tutkimuskeskus

 

futwend-logo-72px.png 

 

 Hanke-esite (pdf)