in English
 
 
Muuttoliikkeiden vuosisata

Muuttoliikkeet ovat yksi keskeisimpiä 2000-luvun ilmiöitä

Ihmiset liikkuvat maasta toiseen enemmän kuin koskaan aikaisemmin historiassa. Kansainvälisten turistiyöpymisten määrä ylitti miljardin rajan vuonna 2012. Maailmassa oli 244 miljoona maahanmuuttajaa vuonna 2015. Lisäksi on suuri joukko erilaisia tilapäisiä muuttajia. Väestö monimuotoistuu ja kulttuurisesta diversiteetistä tulee uusi normaali tila. Muuttoliikkeet ovat määrällisessä kasvussa ja niiden poliittinen painoarvo on noussut. Euroopan pakolaiskriisi vuonna 2015 osoitti kuinka nopeasti muutoksia voi tapahtua.

Muutto ulkomailta Suomeen on kasvanut neljännesvuosisadan ajan. Suomessa asui 337 000 ulkomailla syntynyttä vuonna 2015, mikä vastaa 6 prosenttia väestöstä. Lähes joka kymmenes Suomessa syntynyt on maahanmuuttajan lapsi. Muutos on ollut erityisen nopeaa suurissa kaupungeissa, erityisesti pääkaupunkiseudulla, Turussa ja Tampereella.

Kansainväliset muuttoliikkeet ovat hyvin monimuotoisia ja kompleksisia ilmiöitä. Muuttoliikkeiden tutkimus on kuitenkin hyvin fragmentoitunutta. Keskeinen lähtökohta tilanteen korjaamiseksi niin Suomessa kuin ulkomailla on lisääntyvä vuorovaikutus eri alojen tutkijoiden välillä. Myös kansainvälinen yhteistyö on tärkeää ylirajaisten ilmiöiden tutkimisessa.

Tapahtumasarja nostaa tietoisuutta kansainvälisten muuttoliikkeiden merkityksestä

Hankkeessa toteutettavien tapahtumien tavoitteena on viedä muuttoliikkeiden merkitystä koskevaa tietämystä eteenpäin ja kasvattamaan aihepiiriin liittyvää asiantuntemusta Suomessa. Lisäksi pyritään osoittamaan monien erilaisten tulevaisuuksien mahdollisuus.

Muuttoliikkeissä on paljon vaikeasti ennustettavia elementtejä, eikä ole mahdollista yksiselitteisesti osoittaa jonkin tietyn tulevaisuudenkuvan olevan todennäköisin. Parasta valmistautumista tulevaan on laaja pohdinta erilaisista vaihtoehdoista. Suomessa on paljon alan osaamista, mutta asiantuntemus on hajaantunut eri organisaatioihin.

Argumenta-rahoitteinen hanke

Hankkeen rahoittaa Suomen Kulttuurirahasto Argumenta-apurahoista. Koordinaattorina toimii Siirtolaisuusinstituutti yhteistyössä Tampereen yliopiston TRANSIT-tutkimuskeskuksen, Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen ja Etnisten suhteiden ja kansainvälisten muuttoliikkeiden tutkimuksen seuran kanssa. Hanke toteutetaan 1.1.2017–31.12.2018 välisenä aikana.

 

 logot31-1-17.jpg

Asiasana:
Tagit:
 

 Lisätietoja:

 

​Katriina Siivonen

Tulevaisuuden tutkimuskeskus

 

Hankkeen esittely Siirtolaisuusinstituutin sivuilla

 

argumenta-logo.jpg