in English
 
 
Nuorten tulevaisuuskuvat 2067 – Näkökulma suomalaisen yhteiskunnan kehittämiseksi

Hankkeessa otetaan nuoret aktiivisesti mukaan tulevaisuuden tekoon ja tuotetaan huomattava määrä tietoa ja kehittämisehdotuksia poliittisen päätöksenteon tueksi yhteiskunnan uudistamiseksi nuorten näkemysten mukaisesti. Tämä tutkimushanke pyrkii osaltaan lisäämään kansalaislähtöisyyttä ja tuomaan vaihtoehtoisia näkemyksiä tulevaisuuden suunnasta osallistamalla nuoret keskusteluun siitä, millaista Suomea tavoittelemme.

Tutkimuksessa pohja-aineisto tulevaisuuskuville sekä niihin liittyville toimeentulo-, asumis- ja elämäntaparesepteille kerätään nuorilta tulevaisuusleirien avulla. Tulevaisuusleiri on uudenlainen simulointityökalu, jossa yhdistyvät tulevaisuusoppiminen, tulevaisuusohjaus ja skenaariot. Tulevaisuusleiritapahtumien päämääränä on lisätä nuorten tulevaisuusosaamista: oman tulevaisuuden hahmottamista, proaktiivisuutta sekä ymmärrystä omista valinnoista.

Leireillä nuoret tekevät erilaisia kirjallisia ja kuvitettuja rastitehtäviä koskien heidän unelmiensa tulevaisuutta toimeentulon, asumisen ja elämäntavan suhteen. Nämä aineistot analysoidaan ja niistä johdetaan nuorten unelmatulevaisuuksia, joista laaditaan raportti, joka julkaistaan Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen julkaisusarjassa. Tulokset esitellään Suomen satavuotisjuhlavuoden kunniaksi Hämeenlinnassa järjestettävässä juhlaseminaarissa lapsenoikeuksien päivänä 20.11.2017. Seminaarissa lasten ja nuorten ääni ja heidän tulevaisuutensa on keskiössä.

Hankkeessa tehdään yhteistyötä mm. Heurekan, ITLAn sekä Emma & Elias -avustusohjelman järjestöjen kanssa. Hanke on osa Hämeenlinnan koordinoimaa vuonna 2017 toteutettavaa Lasten ja nuorten Suomi 100 -juhlavuotta.   

Hankkeen kesto: 1.5.2015–31.10.2017. Hanketta rahoittaa Hämeenlinnan kaupunki ja Alli Paasikiven Säätiö.

 

 

Asiasana:
Tagit:
 

 Lisätietoja:

 

Katariina Heikkilä
Tuulia Nevala
Ira Ahokas
Johanna Ollila

Tulevaisuuden tutkimuskeskus

 

 Hankkeen loppuraportti:

 
​Heikkilä, Katariina – Nevala, Tuulia – Ahokas, Ira – Hyttinen, Liisa & Ollila, Johanna (2017) Nuorten tulevaisuuskuvat 2067. Näkökulma suomalaisen yhteiskunnan kehittämiseksi. Tutu e-julkaisuja 6/2017, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto. 75 s. ISBN 978-952-249-482-5, ISSN 1797-1322