in English
 
 
Nuorten yrittäjyyspolut maaseudulla (NUPO)

Hankkeessa on neljä työpakettia:

  1. Mitkä tekijät edistävät ja rajoittavat nuorten ryhtymistä yrittäjiksi erilaisilla maaseutualueilla; 
  2. Millaisia rajoitteita nuorilla nykyisin on yrittäjyyspolulla etenemisessä erilaisilla maaseutualueilla; 
  3. Millaisia mahdollisuuksia ja rajoitteita tuleva toimintaympäristö asettaa maaseudun yrittäjyydelle; 
  4. Millä toimenpiteillä nykyisiä ja ennakoituja rajoitteita maaseudun yrittäjyydelle voitaisiin lieventää tai poistaa.

Kokonaisuutena tutkimushanke avaa yrittäjyysprosessin ensisijaisesti yrittäjän henkilökohtaisen kokemusmaailman näkökulmasta, koska yrittäjyydessä on aina kyse yksittäisen henkilön valinnoista. Tässä suhteessa tutkimus tuottaa uudenlaista tietoa, jossa maaseudun yrittäjyys jäsentyy monipolvisena henkilökohtaisena valintaprosessina ja valintapuuna. Erilaiset markkinoiden, alueiden, sidosryhmien ja yhteiskuntapolitiikan tarjoamat mahdollisuudet ja asettamat esteet pystytään kiinnittämään yrittäjyysprosessin kannalta kriittisiin pisteisiin.

Hankkeen toteuttaa Tulevaisuuden tutkimuskeskus (TY) ja sen kesto on 1.4.201831.12.2019. Hankkeen rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.

 

 

Asiasana:
Tagit:
 

 Lisätietoja:

 

Tuomas Kuhmonen

Tulevaisuuden tutkimuskeskus

 

Hankesivut:
www.yrittajyyspolut.fi