in English
 
 
Radical Innovation Breaktrough Inquirer (RIBRI)

RIBRI-hankkeen tavoitteena on koota yhteen ja systematisoida tietoa maailmalla tuotettavista radikaaleista innovaatioista, sekä arvioida näiden innovaatioiden potentiaalia ja strategista merkitystä Euroopalle. Mikä tulee olemaan näiden innovaatioiden potentiaali ja toisaalta riski suhteessa globaaleihin muutosvoimiin ja arvoketjuihin? Hankkeen aikana tunnistetaan eurooppalaisen innovaatiotoiminnan kipupisteitä ja vahvuuksia. Hankkeen päätyttyä päätöksentekijöillä, tutkijoilla ja yrityksillä tulee olemaan käytössään raportti sadasta radikaalista innovaatiosta, jotka ovat toteutettavissa seuraavan 5−10 vuoden säteellä.

− Suomen ja Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen kannalta hankkeen tekee erityisen kiinnostavaksi se, että EU:n komission ’Call for Tenders’ perustui keskeisesti eduskunnan tulevaisuusvaliokunnassa, Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen myötävaikutuksella, kehitettyyn Radical Technology Inquirer (RTI) -konseptiin, kertoo dosentti Osmo Kuusi. Hankkeen sisällöllisesti keskeisin osa tulee olemaan vastuullamme oleva, teknologista kehitystä luonnehtivien arvoverkkojen määrittely, jonka toteutamme laajan kansainvälisen kuulemisprosessin kautta, Kuusi lisää.

Tutkijoina hankkeessa keskuksesta ovat dosentti Osmo Kuusi, tutkimusjohtaja Jari Kaivo-oja sekä projektitutkija Marjukka Parkkinen. Hankkeen rahoittaa Euroopan komissio vuosien 2017 ja 2018 aikana.

 

Asiasana:
Tagit:
 

 Lisätietoja:

 

​Osmo Kuusi
Jari Kaivo-oja
Marjukka Parkkinen

Tulevaisuuden tutkimuskeskus