in English
 
 
Novel Protein Sources for Food Security (ScenoProt)

Suomi on valkuaiskasvien merkittävä nettotuoja. Pääasiassa soijaa, rypsiä ja rapsia tuodaan vuosittain noin 150 milj. kiloa ja tämän pääasiassa rehuksi käytettävän täydennysvalkuaisen omavaraisuus on vain 15 %. Novel Protein Sources for Food Security (ScenoProt) -hankkeen tavoitteena on selvittää, kuinka valkuais-omavaraisuus nostetaan 60 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Haaste edellyttää merkittävää muutosta tuotannossa, tuotteistuksessa, markkinoissa ja kulutuksessa eli koko proteiiniketjussa.

Tulevaisuuden tutkimuskeskus toteuttaa heti hankkeen alussa tutkimuskokonaisuuden, jossa jäsennetään vaihtoehtoisia tapoja  omavaraisuustavoitteen saavuttamiseksi.

Tavoitteeseen pyritään olemassa olevien proteiinilähteiden käyttöä tehostamalla ja uusia proteiinilähteitä hyödyntämällä. Tarkastelu kattaa paitsi esillä olleita vaihtoehtoja, kuten valkuaiskasvien satotason parantamisen, hyönteisproteiinin ja vesiviljelyn mahdollisuuksien tarkastelun myös esimerkiksi säilörehun puristenesteen ja sienten hyödyntämisen sekä kuluttajanäkökulman merkityksen. Vaihtoehtoisten polkujen sisältöelementtejä, markkinapotentiaalia, yhteensopivuutta ja hyväksyttävyyttä tarkastellaan backcasting-asetelman pohjalta.

Hanketta koordinoi Luonnonvarakeskus ja siinä ovat Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen ohella mukana Jyväskylän yliopisto, Helsingin yliopisto, Makery Oy, The Netherlands Organisation for Applied Scientific Research (TNO) sekä Norwegian University of Life Sciences (UMB).

Hankkeen rahoittaa Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvosto vuosina 2015–2018.
 

 

 

 

Asiasana:
Tagit:
 

 Lisätietoja:

 

Tuomas Kuhmonen
Ira Ahokas
Marko Ahvenainen
Pasi Pohjolainen
Venla Kinnunen

Tulevaisuuden tutkimuskeskus

 

Twitter: https://twitter.com/scenoprot 

Website: https://www.luke.fi/scenoprot/  

 

 Hankkeen raportteja:

 

​Kuhmonen, Tuomas – Ahokas, Ira  – Ahvenainen, Marko & Pohjolainen, Pasi (2017) Suomen proteiinijärjestelmän polkuriippuvuus ja muutoskitka.
Tutu e-julkaisuja 9/2017. Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto. 52 s. ISBN 978-952-249-489-4, ISSN 1797-1322.

Kuhmonen, Tuomas – Ahokas, Ira – Ahvenainen, Marko –Pohjolainen, Pasi – Panula-Ontto, Juha – Kirveennummi, Anna – Auffermann, Burkhard & Kinnunen, Venla (2017) Suomen proteiinijärjestelmän vaihtoehtoiset tulevaisuudet. Tutu-julkaisuja 1/2017, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto. 114 s. ISBN  978-952-249-472-6 (sidottu), ISBN  978-952-249-473-3 (pdf), ISSN 1797-1284.

Ahokas, Ira – Ahvenainen, Marko – Pohjolainen, Pasi & Kuhmonen, Tuomas (2016) Proteiinikysymys ja sen ratkaisumahdollisuudet Suomessa. Systeeminen tarkastelu sekä kirjallisuuskatsaus järjestelmän nykytilasta ja muutospoluista. Tutu e-julkaisuja 4/2016. Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto. 
74 s. ISBN 978-952-249-418-4 (2. painos), ISBN 978-952-249-422-1 (painettu), ISSN 1797-1322.