in English
 
 
Sustainability and Transparency in Shipbuilding Networks (SUSTIS)

​Eri sidosryhmät vaativat yrityksiltä vastuullisuutta. Vastuullisuus kattaa yrityksen toiminnan taloudelliset, ympäristö- ja sosiaaliset vaikutukset.  Yritysverkostossa vastuullisuus muodostuu verkoston jäsenten yksittäisistä ja yhteisistä toimista. Verkostomainen toiminta aiheuttaa omat haasteensa vastuullisuustyöhön, erityisesti vastuullisuustiedon keräämiseen ja hyödyntämiseen koko ketjussa.

SUSTIS-hankkeen tavoitteena on tukea vastuullisuuden kehittämistä laivanrakennusverkostossa:

  1. Laajentaa vastuullisuusargumenttien käyttöä koko laivanrakennusverkostossa elikaarinäkökulmasta
  2. Luoda uutta liiketoimintaa avoimen vastuullisuustiedon avulla

Tutkimuksessa käytetään aineistonkeruumenetelminä haastatteluja ja työpajatyöskentelyä. Haastatteluja tehdään hankkeen yritys- ja yhteistyökumppaneiden työntekijöiden keskuudessa. Haastattelujen tuloksia syvennetään työpajoissa.  

Hanke toteutetaan Turun yliopiston ja VTT:n yhteistyönä. Turun yliopistosta hankkeessa ovat mukana Tulevaisuuden teknologioiden laitos (Sulautetut järjestelmät), Tulevaisuuden tutkimuskeskus ja Tutkimuspalvelut (CCR). Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa tutkimusta tekevät Marileena Mäkelä, Katariina Heikkilä, Oana Apostol (laskentatoimen laitos) sekä Leena Jokinen.

Hanke toteutetaan ajalla 01.02.2016–28.02.2019 ja sen päärahoittajana on Tekes. Hankkeen yritys- ja yhteistyökumppanit ovat DNV GL Group, Evac Oy, Lautex Oy, Meriteollisuus ry, Meyer Turku Oy, NIT Naval Interior Team Oy, Paattimaakarit Oy, Piikkio Works Oy, Sininen Polku Oy ja SSAB Europe Oy.

Julkaisuja

  • Apostol, O., Höyssä, M., Kalliomäki, H., Jokinen, L., Mäkelä, M. (2018) Internal discursive effects on corporate decision to externally communicate sustainability. Paper presented in Nordic Accounting Conference 2018. Copenhagen Business School.
  • Mäkelä, M., Apostol, O., Heikkilä, K. (2018) Chapter 6: Pride and fear: Emotions in sustainability. In: Escobar-Pérez, B., del Mar Miras-Rodríguez, M. (eds.) Corporate social responsibility: Challenges in diversity, accountability and sustainability. Management Science - Theory and Applications. Nova Science Publishers, New York. pp. 121-147.
  • Mäkelä, M., Apostol, O., Kalliomäki, H., Jokinen, L., Heikkilä, K., Saarni, J. (2018) Collaborative sustainability in a shipbuilding network. Paper presented in Corporate Responsibility Research Conference CRRC 2018. University of Leeds, Kedge Business School. 10-12 September 2018.
  • Apostol, O. (2016) Sustainability best practices. Benchmarking results of the SUSTIS project. FFRC e BOOK 10/2016. Finland Futures Research Centre, University of Turku. 
  • Heikkilä, K. (2016) Perspectives to sustainability in the shipbuilding network. Interview results of the SUSTIS project. FFRC eBOOK 9/2016. Finland Futures Research Centre, University of Turku. 

 

 

Asiasana:
Tagit:
 

 Lisätietoja:

 

Marileena Mäkelä
Katariina Heikkilä
Leena Jokinen
Tulevaisuuden tutkimuskeskus

Oana Apostol
Laskentatoimen laitos, Turun kauppakorkeakoulu