in English
 
 
Pirkanmaan nuorten tulevaisuuskuvat ja osallisuus maaseudun kehittämistyössä (TULOS)

Hankkeessa tuotetaan tietoa siitä, miten Pirkanmaan maaseutua pitäisi kehittää erilaisten toimeentulo-, asumis- ja elämäntapareseptien osalta, jotta se vastaisi nuorten toiveisiin ja pysyisi mahdollisimman elinvoimaisena myös tulevaisuudessa. Tavoitteena on tuottaa Pirkanmaan kunnille ja muille alueen toimijoille tietoa myös siitä, mitä nuoret pitävät toivottavana pitämiensä unelmatulevaisuuksiensa toteutumisen yhteiskunnallisina ja henkilökohtaisina esteinä.

Hankkeessa toteutetaan laaja kysely, joka edustaa kaikkia Pirkanmaan 18–30 -vuotiaita nuoria. Toiveiden ja niiden toteutumisen esteiden analysointi kunnittain ja keskus–syrjäseutu -jatkumolla auttaa tunnistamaan nuorten kannalta merkityksellisiä kehittämiskohteita ja johtamaan tuloksista konkreettisia kehitysehdotuksia Pirkanmaan kunnille ja muille maaseudun kehittämistoimintaan osallistuville toimijoille. Vastaaminen nuorten tulevaisuudenunelmiin, ja niiden toteutumisen esteiden poistaminen, vahvistaa suoraan maaseudun elinvoimaisuutta tulevaisuudessa.

Hankkeen rahoittaa Pirkanmaan ELY-keskus (Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020, Euroopan maaseuturahasto) ja se toteutetaan vuoden 2017 aikana.

 

Asiasana:
Tagit:
 

 Lisätietoja:

 

Tuomas Kuhmonen
Venla Kinnunen

Tulevaisuuden tutkimuskeskus

 

 

 Projektiraportti:

 
Kuhmonen, Tuomas & Kinnunen, Venla (2017) Pirkanmaan nuorten tulevaisuuskuvat. Tutu e-julkaisuja 8/2017. Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto.
133 s.