in English
 
 
Yhteistyö eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan kanssa
Sopimuksen taustalla on Opetus- ja kulttuuriministeriön Turun yliopistolle ja Tulevaisuuden tutkimuskeskukselle antama kansallinen tehtävä ennakoinnin ja tulevaisuudentutkimuksen kehittämisessä. Lisäksi Turun yliopisto nimesi tulevaisuudentutkimuksen yhdeksi tutkimuksen painopistealueeksi uuden yliopiston aloittaessa toimintansa vuonna 2010.
 
Yhteistyösopimus vahvistaa merkittävällä tavalla tulevaisuusvaliokunnan menetelmällistä ja tiedollista osaamista. Tulevaisuuden tutkimuskeskukselle sopimus on yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen (YVV) kärkihanke. Sopimus on jatkuva ja sen rahoittavat eduskunta ja Turun yliopisto. 

Tulevaisuusvaliokunnan pysyvänä asiantuntijana toimii nimetty Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen edustaja

Pysyvän asiantuntijan ydintehtävänä on huolehtia, että valiokunnalla on käytettävissään paras mahdollinen asiantuntemus kulloinkin käsittelyssä olevan asian suhteen. Tämä tapahtuu esimerkiksi tunnistamalla teema-alueiden ennakoinnin kannalta relevanteimmat asiantuntijat eri tutkimuslaitoksista ja yhteisöistä valiokuntaan kuultavaksi. Vaihtuvien teemojen lisäksi tulevaisuusvaliokunnan tärkeimpiä tehtäviä on laatia mietinnöt vastineeksi valtioneuvoston tulevaisuusselontekoon sekä Agenda 2030 -selontekoon. Pysyvä asiantuntija on kiinteästi mukana tässä työssä. Hän huolehtii myös valiokunnan tilaamien ennakointihankkeiden tieteellisestä ohjauksesta ja välittää ennakointimenetelmiin liittyvää tietoa ja osaamista Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen ja valiokunnan välillä. Pysyvä asiantuntija toimii tarvittaessa myös valiokuntaneuvoksen sijaisena tulevaisuusvaliokunnan sihteerinä. Tehtävää hoitaa syyskuusta 2017 alkaen erikoistutkija, FT Maria Höyssä.
 
 
 
Asiasana:
Tagit:
 

 Lisätietoja:

 

Maria Höyssä
Tulevaisuuden tutkimuskeskus

Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta:
www.eduskunta.fi/tuv