in English
 
 
Suomalaisten vaikuttajien tulevaisuustietoisuus kestävän kehityksen mahdollistajana
 

Väitöstutkimuksen tavoitteena on tutkia suomalaisia vaikuttavassa asemassa olevia toimijoita, joilla on mahdollisuuksia omalta osaltaan edistää kestävää kehitystä. Kestävän kehityksen teema on tutkimuksessa rajattu kuluttamiseen ja sen ohjauskeinoihin.

Tavoitteena on selvittää, kuinka tietoisia vaikuttajat ovat kestävään kuluttamiseen liittyvistä haasteista ja miten he kyseiset haasteet ymmärtävät. Vaikuttajien näkemyksiä kartoitetaan monivaiheisessa Delfoi-prosessissa, johon kutsutaan mukaan kestävään kehitykseen vaikuttavia suomalaisia toimijoita. Anonyymiin keskusteluun perustuvan prosessin aikana osallistuvat tahot saavat tietoonsa myös toisten tutkimuksessa mukana olevien tahojen mielipiteet ja perustelut.

Ymmärtämällä paremmin vaikuttajien näkemyksiä kestävän kehityksen toteutumismahdollisuuksista ja hyväksyttävistä edistämiskeinoista voidaan edesauttaa poliittisesti toimivien ratkaisujen löytämistä ja kehittämistä.

Tulosten perusteella voidaan myös tunnistaa keinoja, joiden avulla voidaan tukea kyseisten toimijoiden aktiivisuutta ja vaikuttavuutta kestävän kehityksen edellyttämän muutoksen edistämisessä.

Tutkimuksen rahoittaa Tiina ja Antti Herlinin säätiö, 2015–.

 

ahvenharju-tutkimus.JPG

References:

  • BRINGEZU, S., 2015. Possible Target Corridor for Sustainable Use of Global Material Resources. Resources, 4(1), pp. 25–54.
  • LETTENMEIER, M., LIEDTKE, C. and ROHN, H., 2014. Eight Tons of Material Footprint, Suggestion for a Resource Cap for Household Consumption in Finland. Resources, 3(3), pp. 488–515.
  • UNEP, 2014. Managing and Conserving the Natural Resource Base for Sustained Economic and Social Development. A reflection from the International Resource Panel on the establishment of Sustainable Development Goals aimed at decoupling economic growth from escalating resource use and environmental degradation. UNEP.
  • WWF One planet living


Asiasana:
Tagit:
 

 Lisätietoja:

 

Sanna Ahvenharju
Väitöskirjatutkija

Lisätietoja