in English
 
 
VOIMAKAS ‒ elinvoimaa puutarhasektorin uudistumiseen ja kasvuun

Kansainvälisesti ja kansallisesti kilpailukykyinen puutarhatuotanto tarvitsee taustalleen uusia innovaatioita ja toimintamalleja, jotka haastavat ja jopa häiritsevät vallitsevaa nykytilannetta.

Hanke kerää yhteen orastavat uudet tuote- ja tuotantoideat sekä teknologiat, tulevaisuuden skenaarioita ja uudenlaisia näkökulmia tehdä asioita kilpailukykyisesti. Tätä kautta toimialan uudistuminen sekä markkinoiden muutokset pääsevät käynnistymään.

Hankkeessa keskitytään puutarha-alan liiketoiminnan kehittämisen kannalta kolmen osa-alueen syventämiseen: liiketoimintakonseptit, teknologiset innovaatiot ja verkostoituminen. Hankkeen lähestymistapa on sekä toimiala- että yritystasoinen. Hankkeen keskeinen tavoite on edistää suomalaisen puutarhatuotannon kilpailukykyä ja löytää ja kehittää uusia mahdollisuuksia toteuttaa liiketaloudellisesti kannattavaa yritystoimintaa. Hankkeen tulosten pohjalta suomalaisen puutarhatuotannon kilpailukykyä ja yritystoimintaa voidaan kehittää aiempaa monipuolisemmin.

Voimakas-hanke toteutetaan Turun yliopiston kauppakorkeakoulun CCR Tutkimuspalveluiden ja Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen (Tutu) sekä Luonnonvarakeskuksen (LUKE) monitieteisenä yhteistyönä. Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen vastuulla on toteuttaa kolmiosainen tulevaisuusverstasprosessi.

Hanke on kolmivuotinen 2015–2017 ja sitä rahoittaa Maiju ja Yrjö Rikalan Puutarhasäätiö. 

Hankkeen loppuraportti:

Elinvoimaa puutarhasektorin uudistumiseen ja kasvoon. Voimakas-hankkeen (2015–2017) tulokset, johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset.

 voimakas-loppuraportti-kansi.JPG

 

 

 
Asiasana:
Tagit:
 

 Lisätietoja:

 

​Riikka Saarimaa

Tulevaisuuden tutkimuskeskus

 Voimakas_logo-web.png

Hankkeen verkkosivut:
www.voimakas.fi

 
 
 

 Hankkeen raportteja:

 
​Hietanen, Olli & Saarimaa, Riikka
(2016) VOIMAKAS – elinvoimaa puutarhasektorin uudistumiseen ja kasvuun -tulevaisuusverstaiden tulokset. Tutu e-julkaisuja 5/2016. Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto. 41 s. ISBN 978-952-249-417-7, ISSN 1797-1322.