in English
 
 
From Failand to Winland (Winland)

Tulevaisuuden tutkimuskeskus toteuttaa hankkeessa kaksivaiheisen skenaarioprosessin, jossa ensiksi kartoitetaan Suomen kokonaisturvallisuutta uhkaavia tekijöitä ja muutosvoimien mahdollisia Suomea lamaannuttavia vaikutuksia (”Failandia”) ja toiseksi etsitään ratkaisuja ja toimenpiteitä, joiden avulla Suomen kokonaisturvallisuuden ”Winlandia”-visio voidaan toteuttaa.

Hanketta koordinoi Aalto-yliopisto ja muut hankepartnerit ovat Suomen ympäristökeskus, Helsingin yliopisto, Maanpuolustuskorkeakoulu, Itä-Suomen yliopisto, Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus ja Demos Helsinki.

Hankkeen rahoittaa Strategisen tutkimuksen neuvosto vuosina 2016–2019.

 

 

 

Asiasana:
Tagit:
 

 Lisätietoja:

 

Burkhard Auffermann
Ira Ahokas 
Matti Minkkinen
Riikka Saarimaa

Tulevaisuuden tutkimuskeskus

 

Seuraa hanketta:

Twitterissä:
@WinlandFI ja #WinlandFI

Verkkosivuilla: http://winlandtutkimus.fi

 

 

 Raportteja:

 
​Minkkinen, M., Auffermann, B. ja Saarimaa, R. (2017) Failand 2040 – Kuinka Suomen kokonaisturvallisuus voisi romahtaa tulevaisuudessa? Winland-hankkeen julkaisu. ISBN 978-952-60-3728-8.