in English
 
 
WISE – Luova sopeutuminen viheliäisiin ekososiaalisiin murroksiin

WISE kehittää ja testaa uutta kansallisen tason integroitua politiikkamekanismia, politiikkapäämajaa (Policy Operations Room, POR), jossa kehitetään nopeita ja näyttöön perustuvia sopeutumistapoja odottamattomiin ekososiaalisiin murroksiin (kuten samanaikainen ilmastopakolaisuus, energiakriisi ja poliittinen epävakaus).

POR on todellista päämajaa matkiva harjoitusalusta, jossa päätöksentekijät pyrkivät toimimaan kuten toimisivat todellisessa kriisissä. POR on kehitettävissä harjoitusalustasta pysyväksi politiikkamekanismiksi. Se voi tarjota nopeaa, laaja-alaista ja tutkimustietoon perustuvaa tukea monimutkaisiin päätöksenteon haasteisiin, joihin Suomen kaltainen pieni ja avoin kansallisvaltio vääjäämättömästi altistuu lähitulevaisuudessa.

WISE-hankkeen rahoittaa Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvosto ohjelmasta 'Sopeutuminen kestävän kasvun edellytyksenä' ja se toteutetaan vuosien 2018–2020 aikana.

Konsortion johtajana toimii Janne Hukkinen (Helsingin yliopisto) ja työpakettien johtajina Turo-Kimmo Lehtonen (Tampereen yliopisto) ja Markku Wilenius (Turun yliopisto). Lisäksi Aalto-yliopisto osallistuu konsortion toimintaan.

 

 

Asiasana:
Tagit:
 

 Lisätietoja:

 

Markku Wilenius 
Marko Ahvenainen
Juha Panula-Ontto

Tulevaisuuden tutkimuskeskus

Hankkeen verkkosivut:
http://wiseproject.fi/

Twitterissä:
@wiseprojectfi