in English
 
 
Työn monet mahdollisuudet

Työn monet mahdollisuudet -hanke kehittää lukio-opiskelijoiden työelämätuntemusta ja -valmiuksia. Samalla tuetaan lukiolaisten jatkokoulutusta ja tulevaa työelämää koskevia valintoja ja päätöksentekoa. Pyrimme myös hälventämään työelämään liittyviä stereotyyppisiä uskomuksia ja asenteita. Hanke vastaa lukioiden tarpeisiin kehittää työelämäyhteyksiä sekä toteuttaa uutta opetussuunnitelmaa.

Hanke on kokeilukulttuuriin perustuva pilotti, joka toteutetaan osallistavin menetelmin keväällä ja syksyllä 2016. Pilottiin sisältyy useita työelämäkokeiluja lukioiden TET-jaksojen puitteissa sekä̈ oppilaitoksissa että̈ erilaisissa työpaikoissa.

Tavoitteena on hyödyntää jo olemassa olevia työelämätaitoja kehittäviä työkaluja sekä kehittää uusia toimintamalleja kouluille ja työpaikoille. Kokeilussa on uudenlaisia menetelmiä, kuten työnantajahaastattelu, pelejä ja simulaatioita ja työpaikkavarjostaminen.

Mitä saadaan aikaan?

  • Nuoret aktivoituvat etsimään ja löytämään työn ja vaikuttamisen paikkoja
  • Räätälöitävä toimintamalli oppilaitosten ja työnantajien käyttöön
  • Uusia alueellisia työelämäyhteyksiä kaikilla kolmella sektorilla
  • Työnantajille tietoa lukiolaisten työelämänäkemyksistä ja -valmiuksista

Työn monet mahdollisuudet -hankkeen toteuttaa Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus ja Nuorten Akatemia yhteistyössä Espoonlahden lukion, Haukilahden lukion, Helsingin kielilukion, Tikkurilan lukion sekä Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion kanssa.

Hanketta rahoittaa hankepartnereiden lisäksi Euroopan sosiaalirahasto. 
 

 

Asiasana:
Tagit:
 

 Lisätietoja:

 

Johanna Ollila
Nina Ruisla
Anne Arvonen

Tulevaisuuden tutkimuskeskus

Reija Arnberg
Palvelumuotoilija
Nuorten Akatemia
www.nuortenakatemia.fi   
 

 Nuorten Akatemia -tunnus, posa, rgb_pieni.png

 

Infokirje työnantajille (pdf)